Europassi CV

Europassi CV

Europassi CV täitmise teevad lihtsaks juhendmaterjalid ning näited, millede abil saab ennast ise analüüsida. Erilist tähelepanu on pööratud oma erinevate oskuste sõnastamisele.

Eraldi on välja toodud:

  • Suhtlemisoskused
  • Organisatoorsed/juhtimis oskused
  • Tööalased oskused
  • Digipädevus ja arvutioskused

Europassi CV-d saab koostada internetis 27 keeles. Tähelepanu! CV koostaja kohta käivat informatsiooni süsteem ära ei tõlgi. Keelevalik annab võimaluse valida põhitekst.

Europassi CV puhul kehtivad samad põhimõtted, mis teistegi CV-de puhul. Õigekiri, korrektsus, läbimõeldud ja konkreetne tekst, ametlik foto- need on iga CV alus.

Europassi CV muutmine ei ole raske, sest seda on võimalik salvestada XML formaadis, mis tähendab, et andmeid on võimalik uuesti interneti keskkonnas ülesse laadida ja olemasolevat teksti muuta või täiendada.

Europassi CV ei ole seotud ühegi andmebaasiga ning isikuandmeid, mida inimene sisestab, ei edastata ega avaldata. Vanust, sugu, keelteoskust, töökogemust, rahvust ja asukohariiki puudutav informatsioon kogutakse ning salvestatakse statistilisel eesmärgil. Andmete anonüümsus on tagatud.

Loe lisaks Europassi CV kohta üleeuroopalisest Europassi portaalist või koosta  Europassi CV.

Koostöö teiste portaalidega:

CV Keskuse ja CV-Online tööportaalis saad muuta oma praeguse CV Europassi CV formaati

Stardiplats.ee portaalis saad oma sisestatud kogemused ja oskused ümber tõsta Europassi CV formaati

CV näidised