Kutsetunnistuse lisa

Kutsetunnistuse lisa

Kutsetunnistuse lisa  kuulub kutsetunnistuse juurde ning selle eesmärgiks on teha kutseoskuste mõistmine lihtsamaks!

Kutsetunnistuse lisas on kirjas:

  • kutseoskuste kirjeldus
  • võimalikud ametinimetused
  • hindamise alused ja tõendamise vorm
  • ametlikult tunnustatud viisid kutsetunnistuse saamiseks

Kutsetunnistuse lisa ei ole personaalne dokument, vaid see on ühtne ühe kutseala konkreetsele tasemele.

Juba valminud kutsetunnistuse lisad on üleval Kutsekoja koduleheküljel (Kutseregistris).

Kutsetunnistuse lisa leidmiseks on vaja kirjutada "Nimetuse" lahtrisse kutsenimetus või otsida tervest nimistust lehekülg haaval tähestikulise järjekorra alusel.