Karjääriõppe ja ettevõtlusõpetuse õppevara "Europass ja Kvalifikatsiooniraamistik"

Kas meie abituriendid on valmis edukalt toime tulema tööturul ja elukestvas õppes nii kodus kui ka välismaal? Kui optimistlikud me ka olla ei tahaks, on paraku Eestis aasta-aastalt liiga palju neid noori, kes ei tööta ega ei õpi. Austria NEET-noorte uurija Johann Bacher on marginaliseerituse tekkepõhjuste seas esile tõstnud ka puudulikku haridust ja iseseisvaks eluks vajaminevate oskuste puudust. Iseseisvaks eluks olulised teadmised-oskused-hoiakud on fokuseeritult ära kirjeldatud nii ettevõtluspädevuse mudelis kui ka karjääri kujundamise pädevuste mudelis. Küsimus jääb, mida siis me õpetajate ja noortejuhtidena täpselt tegema peaksime, et noored need olulised pädevused omandaksid.


Käesolevasse käsiraamatusse "Europass ja Kvalifikatsiooniraamistik. Ülesandeid üldhariduskoolide karjääri- ja ettevõtlusõppeks III kooliastmele ja gümnaasiumile" koondatud karjääri- ja ettevõtlusõppe meetodite läbivaks jooneks on õppijat aktiviseeriva õppekeskkonna loomine. Meetodid annavad õpiolukorras kogeda enesejuhtimist, otsuste ja valikute tegemist, ettevõtlikkust ning jõustavad õpilaste positiivset enesekuvandit. Kõik meetodid tuginevad kahele olulisele karjääriteenuste tööriistale – Europassile ja kvalifikatsiooniraamistikule.


Käsiraamat sündis Kutsekoja ja Haridus- ja Noorteameti koostöös. Meetodite arendusse andsid oma panuse tunnustatud karjääri- ja ettevõtlusõppe õpetajad üle Eesti. Konsultandina aitas materjali sünnile kaasa Euroguidance Eesti juht Margit Rammo.


Täname kõiki kaasalööjaid ning soovime edu ja loomingulist naudingut käsiraamatu kasutamisel õppetöös!