Õpirändetunnistus

Õpirändetunnistus

Õpirändetunnistus on dokument, kuhu saab kirja panna kõik oskused või akadeemilised saavutused, mida inimene on omandanud mõnes teises Euroopa riigis õppimise või koolituse eesmärgil viibitud ajavahemikul.

See võib hõlmata näiteks praktikat mõnes ettevõttes, semestripikkust õpet vahetusülikoolis, muud haridus- ja koolituskogemust, vabatahtlikku tööd jne.

Tunnistuse täidavad kaks õpirändeprojektis osalevat partnerorganisatsiooni: üks lähetavas ja teine vastuvõtvas riigis.

Partnerid võivad olla ülikoolid, koolid, koolituskeskused, äriühingud, valitsusvälised organisatsioonid jne.

Kui soovid endale õpirändetunnistust, siis pöördu lähetava organisatsiooni, nt oma kooli poole.

Nüüd on taas avatud õpirändetunnistuse veebis täitmise vorm! Kui täitmisel esineb tõrkeid või märkate viga, andke sellest kindasti teada europass@kutsekoda.ee või +372 679 1716 .
Peale veebivormis salvestamist saate õpirändetunnisuse PDF-i oma seadmsesse salvestada ja välja printida vasaku menüü alajaotuse "Sihtkoht" valikutest.

Õpirände tunnistuse täitmiseks Word'is leiad blanketi ning juhised allpool. Siiski tuleb sel juhul tunnistuse number registreerida siin, täites tunnistuse omaniku baasandmed ( perenimi, eesnimi, e-mail, sünniaeg, kodakondsus, sihtriik, programm, mille raames osaleti, aadress). Süsteem genereerib Europassi õpirändetunnistuse numbri, mille saab Word’i blanketile kopeerida.

Pane tähele, et alates 24.08.2017 on Europassi Keskus Eestis kasutusele võtnud uue õpirände tunnistuse blanketi.   

Lähetav organisatsioon saab lisainformatsiooni samuti Europassi Keskusest.

Loe lisaks üleeuroopalisest Europassi portaalist.