Europass teistes riikides

Riiklikud Europassi keskused

Igas riigis (Euroopa Liidus ja Euroopa majanduspiirkonnas) koordineerib riiklik Europassi keskus kõiki Europassi dokumentidega seonduvaid tegevusi. Keskus on esmaseks kontaktpunktiks kõikidele isikutele või organisatsioonidele, kes on huvitatud Europassi kasutamisest või vastava teabe saamisest.

Peamised ülesanded:

  • koordineerida Europassi dokumentide haldamist;
  • tutvustada Europassi ja Europassi dokumente;
  • tagada, et teabe- ja nõustamiskeskused oleksid hästi informeeritud Europassi ja Europassi dokumentide kohta;
  • tagada, et kõik Europassi dokumendid oleksid kättesaadavad ka paberkandjal;
  • toimida riigisisese partnerina üle-euroopalises riiklike Europassi keskuste võrgustikus.

Europassi Keskuste kontaktid