Europassi CV on nüüdsest saadaval 30 keeles

Europassi CV, mis seni oli kasutusel 29 keeles, on nüüd saadaval ka ukraina keeles (https://europa.eu/europass/uk). Europassi CV on üks paljudest Euroopa Komisjoni teenustest ja üks tuntumaid CV vorme Euroopas. Seda saab kasutada töökohale, õppimis- või koolitusvõimalustele ning vabatahtlikule tegevusele kandideerides. Ukrainlased saavad nüüd Europassi CV kodulehel registreeruda ja luua oma Europassi konto. Nad saavad:

- luua oma Europassi profiile mis tahes 30 keeles, sealhulgas ukraina keeles;
- luua lihtsalt Europassi CV-sid;
- luua vajalikke kaaskirju;
- salvestada taotlusdokumendid Europassi raamatukogus;
- hallata Europassi dokumente ja taotlusi oma Europassi kontol.

Samuti on neil juurdepääs teabelehtedele ning ELi abistavatele teenustele, mis aitavad neil mõista ELi tööturgu. (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10279&furtherNews=yes).


Loodud võimalus on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Koolitusfondi (ETFi) koostöö tulemus. ETFi spetsialistide toetus oli Europassi e-portfoolio kiireks tõlkimiseks väga oluline. Võimalus kasutada Europassi CV-d ukraina keeles toetab Ukraina sõjapõgenikke tööotsingutel ja õpingute jätkamisel või alustamisel.


Europassi meeskond koos ETF-i kolleegidega plaanib välja anda ka täiendavad ukrainakeelsed Europassi teabelehed.