5. KUIDAS ENNAST ARENDADA? KUIDAS OLLA KONKURENTSIVÕIMELINE?

Kuidas me saame iseennast tõhusalt arendada?
Kuidas me saame tagada enda konkurentsivõimelisuse tööturul?

Töökoha leidmise protsessi on võimalik professionaalselt juhtida. Üksnes väga headest erialastest teadmistest või kogemustest pole aga kasu - kui me ei suuda end tööturul konkurentsivõimeliseks muuta, ei pruugi me saavutada endale seatud eesmärke ega pääseda soovitud ametikohale.

Enese arendamine ja konkurentsivõime parandamine peab teenima kahte eesmärki. Ühelt poolt muidugi enda oskuste arendamist ja teadmiste kogumist, teiselt poolt aga eneseesitlemise täiustamist, et omandatud oskustest igapäevases elus kasu lõigata.

TEADMISTEPÕHINE HARIDUS

Teadmiste arendamine võib samuti olla kahesuunaline. Ühelt poolt võime selle all mõista õpinguid koolisüsteemis, teiselt poolt spetsiifiliste oskuste omandamist tööelus.

Et oleksime oma töös ja tegevustes võimalikult tulemuslikud, tasub oma õpiteed plaanipäraselt kavandada. Õppida saab niienne tööle asumist ning jätkata seda ka töötamise ajal. Üldise arvamuse kohaselt saavutavad tööalase edu ennekõike need, kes on oma valdkonnas tõelised spetsialistid.

Tööandjad võtavad töötaja värbamisel arvesse erinevaid riskitegureid. Töötaja otsimine, koolitamine ja professionaaliks kasvamine võib sageli võtta terve aasta või kauemgi. Järgnevatel aastatel on tööalase väärtuste loomine kvantitatiivselt väljendatav juba mitte ainult töötaja osas, vaid ka ettevõtte jaoks. Kui tööandjale tundub, et töötaja jaoks on see töökoht vaid ajutine lahendus õpingute ajaks, ei pruugi nad seda kandidaati valida.


NÄPUNÄIDE! Valigem täiendkoolitusteks selliseid kursuseid, mis võivad aidata meil konkreetses valdkonnas veelgi paremateks spetsialistideks saada. Ühelt poolt muutume nii spetsialistina tööturul veelgi hinnatavamaks, kuna kvalitatiivsete teadmiste järele on alati nõudlust. Teisest küljest - kui me oma seniseid erialaseid oskusi järjepidevalt edasi arendame, on võimalik, et meid palkav ettevõte toetab meie õpinguid ka rahaliselt.


Loomulikult ei pea me loobuma oma unistustest endale huvipakkuvates valdkondades edasi õppida, isegi, kui me hetkel selles valdkonnas ei tööta. Oskuslikult oma õpiteed kavandades võime uuest, juurde õpitavast valdkonnast leida selliseid aspekte, mis võivad aidata meil praegusi tööülesandeid veel paremini ja tulemuslikumalt täita. Koolitused, mis arendavad spetsiifilisi erialased oskused ja teadmised, aitavad meil saavutada konkurentsieelist uue töökoha leidmisel või juba olemasolevas töös edasi jõudmisel. Selleks võib olla nt ECDLi (rahvusvaheline standard IKT oskustele) eksam või lihtsalt Exceli kursus edasijõudnutele; keelekursused on aga enesearendamisel peaaegu kohustuslikud. Siinkohal tasub mainida, et arendavad on ka välismaal omandatud kogemused või õpingud, sest avaneb võimalus täiendada oma keeleoskust nt ärikeele tundmisega, mis toob töötajale kaasa suurema konkurentsieelise.

KUIDAS TÖÖTAJANA VÕI TÖÖOTSIJANA LÄBI LÜÜA?

Üks eriline arendusvõimalus on sellise vormi leidmine, mille abiga riietame nii oma teadmised kui kõik muu õigesse kuube. Tänapäeval on tööturul järjest paremate võimaluste otsimisel ja leidmisel möödapääsmatuks muutunud kaks tegevust. Üks on personal branding ehk eneseturundamine, teine aga oma karjääri teadlik kujundamine.


Eneseturundamine räägib eelkõige iseenda positsioneerimisest tööturul ja PR-ist ühismeedias. Kuidas ma saaksin ennast kaubamärgina kujutada? (Siinkohal viitaksin sellele, et kui me aja jooksul teadlikult areneme spetsialistiks saamise suunas, on see protsess lihtsam.) Oma professionaalse kuvandi ülesehitamiseks pakuvad lahendusi ka mitmed eksperdid kas koolituse või coaching’u vormis. Muidugi ei pea see olema tööelu alguses esimene samm millest alustada, kuid proaktiivsele karjääri kujundajale on sobiva kuvandi Facebooki ja LinkedIni maailmas üles ehitamine oluliseks oskuseks, mis aitab potentsiaalsetele tööandjatele silma paista.


Karjääri kujundamist saab kõige paremini kavandada karjäärinõustamise või coaching’u protsessi käigus, mille sisuks võib olla näiteks: mida on vaja selleks, et x aasta pärast jõuda eesmärgiks seatud ametikohale või palgatasemele? Tänapäeval ei tähenda karjäär ainult ühe ettevõtte sees karjääriredelil ülespoole ronimist. Paljudel juhtudel võib märgata, et mingi juhtiva koha saavutamiseks ei tule sammuda ainult ülespoole, vaid sageli ka kõrvale astuda, et eesmärgi saavutamisel puudutada püstitatud latti mitte ainult altpoolt, vaid ka pealtpoolt.

Artikli koostas GÁBOR FILÁJ, Umbrella Consulting Kft. tegevjuht, diplomeeritud business coach ja karjäärinõustaja


NÄPUNÄIDE! Tänapäeval on keeleoskus karjääri kujundamisel olulise tähtsusega kriteeriumiks. Kui arendame oma keeleoskuse kõrgetasemeliseks, siis võime saavutada olulise konkurentsieelise. Kui peale selle tunneme juba ka asjaomase keeleruumi konteksti, muutume tööandjate jaoks lausa vastupandamatuks.NÄPUNÄIDE! Keeleoskuse laienemist ei saa mõõta ainult sellega, et sooritame üha uusi keeleeksameid. Europassi keelepassi kasutades saame oma keeleoskust täpselt ja ühemõtteliselt esitleda ka siis, kui keeleeksam on (veel) tegemata.Artiklit aitasid toimetada Eesti Töötukassa karjäärispetsialistid.