Europass uueneb täielikult: Eesti eesistumise ajal jõuti kokkuleppele Europassi raamistiku uuendamises

13. detsembril saavutati Strasbourgis kokkulepe Europassi raamistiku uuendamiseks, mille tulemusena luuakse uus veebipõhine platvorm, et koondada oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud EL veebivahendid ja informatsioon. Uus Europassi platvorm võimaldab tulevikus ühes kohas käepärasemalt koostada oma CV-d, hinnata ise oma oskusi, kasutada oskusi tõendavate dokumentide hoidmiseks e-portfooliot, jõuda erinevate tööpakkujate ja tööpakkumiste keskkondadeni, saada infot koolitus- ja õppevõimalustest Euroopas.

Pärast pool aastat kestnud intensiivseid läbirääkimisi liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoniga jõudis Eesti eesistujana kauaoodatud kokkuleppeni. „Kuigi kõigi osapoolte huvides oli, et kokkulepe sünniks mõistlikus ajakavas, võtsid läbirääkimised oodatust kauem aega. Ettepaneku laiemas eesmärgis olid kõik osapooled algusest peale ühel meelel, kuid eelnõu algne sisu ei vastanud riikide huvidele ja ootustele. Oleme lõpptulemuse üle väga rõõmsad, sest tegemist on töövõiduga, mille nimel pidi hulk inimesi kõvasti pingutama,“ ütles Europassi raamistiku üks pealäbirääkijatest haridusnõunik Ülle Kurvits.


Uue portaali kasutajatele soovitakse luua nüüdisaegsed e-vahendid oma oskuste ja kvalifikatsioonide, õpi- ja töökogemuse dokumenteerimiseks ja esitlemiseks. See lihtsustab õpi- ja tööalast liikuvust kogu Euroopas. Kokkulepe tulemusena nõustus Euroopa Parlament arvestama valdavat osa liikmesriikide parandusettepanekuid, mis ühtlasi tagab liikmesriikide õiguse olla Europassi platvormi arendamise ja elluviimisega seotud otsuste tegemisse lähedalt kaasatud. Euroopa Komisjon saab Europassi platvormi loomisega alustada nüüd juba 2018. aasta alguses.

TAUST:

  • Europass on enam kui 12 aastat rakendatud Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on teha inimeste oskused ja kvalifikatsiooni nähtavaks ja teistele arusaadavaks. Praegu hõlmab Europass dokumentide paketti, mis sisaldas elektroonset Europassi CV vormi, keelepassi, mobiilsustunnistust ning diplomi ja kutsetunnistuse lisasid.  
  • Euroopa Komisjon tegi ettepaneku Europassi kaasajastada, laiendades oluliselt pakutavaid teenuseid ning kujundades välja üleeuroopalise e-teenuste platvormi. Lisaks käepärasemaks muudetavale elektroonsele CV-le peaks uus teenuste pakett sisaldama ka näiteks võimalust oma oskusi ise hinnata, kasutada oskusi tõendavate dokumentide hoidmiseks üleeuroopalist e-portfooliot, võimalust jõuda erinevate tööpakkujate ja tööpakkumiste keskkondadeni, saada infot koolitus- ja õppevõimalustest Euroopas.
  • Saavutatud kokkulepe tähistab umbes aastapikkuse läbirääkimiste protsessi lõppetappi.
  • Euroopa Komisjon tuli algse eelnõu ettepanekuga välja 2016.a oktoobris tuginedes Euroopa Liidu uute oskuste tegevuskava ettepanekutele.