Europass- rohkem kui CV!

Lihtne ja mugav CV koostamise keskkond 28 keeles on paljudele juba tuttav ja esimene valik, kui on vaja tööle kandideerimiseks koostada CV. Aga see keskkond ei ole mõeldud ainult tööotsijatele. Europass motiveerib inimesi ennast analüüsima ning oma oskusi ja teadmisi väljendama. Sellepärast ongi ka töötaval ja karjääri planeerival inimesel kasulik tutvuda Europassi võimalustega.

Europassi ametlik tunnuslause on: „Viis dokumenti, mis võimaldavad selgelt kirjeldada oskusi ja kvalifikatsioone ning teha need Euroopas üheselt mõistetavaks“. Jah, Europassi peamine eesmärk on lihtsustada töötajate ja õppijate vaba liikumist Euroopa Liidus. Samas Eurobaromeetri 2014. a uuring näitas, et väga paljud eurooplased ei ole väga hästi kursis sellega, milliseid teenuseid ja võimalusi EL pakub töötajate liikuvuse, õppimisvõimaluste, kvalifikatsioonide tunnustamise hõlbustamiseks.


Õpirändetunnistus

Keelepass

Kutsetunnistuse lisa

Diplomilisa


Arusaadavalt ei lahenda üks, kaks või viis dokumenti kõiki takistusi, mis ühest riigist teise õppima või tööle minemisel tekkida võivad. Siiski võib julgelt öelda, et Europass on hea abivahend.

Europassi lisandväärtus on eelkõige kvalifikatsioonide, oskuste ja õpiväljundite kirjeldamise võimaldamine lihtsal ja arusaadav viisil. Olgu selleks kasvõi CV, mis on tõepoolest Europassi tuntuim dokument.

Paljud on avastanud, et Europassi lihtne elektrooniline formaat on hea võimalus koostada korrektne CV, kui nad kandideerivad tööle kas oma riigis või välismaal. Või hoopis luua ja pidevalt täiendada iseenda jaoks detailne CV, kus on kirjas kõik elu jooksul omandatud kogemused ja koolitused. Nii ei jää ükski oskus kahe silma vahele!