10. KUIDAS OSALEDA EDUKALT TÖÖMESSIL?

Töömess on koht, kus sa saad korraga kohtuda paljude tööandjatega. Mõelda vaid, kui palju aega ja raha võtaks firmade esindajate kontaktandmete ükshaaval väljaselgitamine ja seejärel neile helistamine. Töömessil sellist probleemi ei ole. Pealegi ollakse seal palju avatumad, kui anonüümse helistajaga telefoni teel kõneledes. Hinda ja kasuta seda võimalust. On tähtis teada, et töömessilt võib leida peale traditsiooniliste töökohtade ka praktikavõimalusi või teema diplomitöö kirjutamiseks.

Närveeriv naine töövestlusel

Vaata ürituse veebilehte
Enne suurte ülikoolide karjäärimesse peetakse mõnikord ka ettevalmistuspäevi, kus harjutatakse CV kirjutamist ja töövestlusel esinemist. Kui sul on aega, võta sellisest töötoast osa. Kui sellist koolitust ei ole või ajad ei sobi, vaata messi veebilehte. Sirvi sinule sobivaid töökohti või firmasid, kus tahaksid töötada. Teadlik valmistumine on oluline ka seepärast, et suurtel karjäärimessidel on kohal väga palju eksponente – lihtne on nende vahele ära eksida.

Tee eeltööd
Oluline on, et sa ei alustaks väljavalitud tööandjate juures vestlust küsimusega „Millega te tegelete?“. Nii jätad väga halva esmamulje ja pärast seda ei võeta sind enam tõsiselt. Ole kursis, millises majandusharus nad tegutsevad ning millised on nende tooted ja turusituatsioon. Püüa sõnastada, miks see firma sulle sümpaatne on. Too esile, mille osas saaksid neile kasulik olla või millist probleemi aidata lahendada. Kui sul on eelteave ettevõtte kohta olemas, võid külastada messi juba motiveeritud ja asjadega kursis oleva tööotsijana.

Võta kaasa mõned prinditud CVd
Parim CV on küll suunatud konkreetsele tööandjale ja ametikohale, kuid sul peaks alati kaasas olema üldine elulookirjeldus. On hea võimalus lasta see spetsialistil kohapeal üle kontrollida, kuid sa võid seda jagada ka personaliotsingufirmadele. Kui oled väljavalitud firma kohta omandanud väärtuslikku teavet, mille alusel oma CV natuke ümber vormistada, võid esitada selle järgmisel päeval juba ümbertöötatud kujul – juhul kui mess on kahepäevane. Kui nad küsivad seda elektroonilisel kujul, võid selle ära saata ka pärast messi.


NÕUANNE: kui valmistud töömessiks, kuid sul ei ole CV kirjutamisel üldse või on väga vähe kogemusi, on Europassi elulookirjeldus mõeldud just sinule. Ava sait europass.ee ja kasuta veebiliidest, mis aitab sind edasi nõuannetega, ja sinu CV ongi juba peaaegu valmis! Ära unusta ka teisi Europassi dokumente, näiteks Europassi keelepassi! Kui vajad CV või kandideerimisdokumentide koostamisel põhjalikumat nõustamist, võta ühendust Töötukassa karjäärispetsialistidega.


Saabu messile hoolitsetud välimusega ja üritusele kohaselt
Töömessile ei pea mehed minema ülikonna ja lipsuga ega naised kostüümis. Ole siiski hoolitsetud ja viisakalt riides - nii, nagu tavapäraselt töövestlusele minnes.

Ära mine kingitusi jahtima
Igal töömessil on tööotsijaid, kes esimese asjana haaravad logoga pastakaid, kotte, komme ja märkmikke. Nagu ettevalmistamatus, nii muudab ka selline suhtumist kandidaadi väärtusesse. Muidugi tohib neid võtta, aga seda ei tasu teha esimese asjana.

Küsi julgesti ja räägi endast
Palju oleneb sellest, kes ettevõtet esindab. Hoolimata sellest, kas see on administraator või CVsid koguv personaliassistent, saad nendega vesteldes üldmulje firma kultuurist ja väärtustest, samuti võid saada kasulikku teavet vabade töökohtade ning eesolevate värbamiste kohta. Kui firmat esindab asjaomase valdkonna või personalijuht võid osavate küsimuste ja motiveeritud esinemisega jõuda ka konkreetsele töökohale palju lähemale. Tähtis on mitte ainult küsida, vaid ka endast rääkida. Astu julgesti ka personaliotsingu- ja töövahendusfirmade stendide juurde. Sellistel ettevõtetel on laiem teave turuolukorra kohta ja neilt võid teada saada palju sellist, mida ühe ettevõttega rääkides ei leia (näiteks infot tegeliku palganõudluse kohta).

Palga kohta küsi ettevaatlikult
On oluline osata sõnastada, millist tööd sa otsid. Sagedane viga on, et kandidaat nimetab ainult õpitud eriala ja küsib, millist tööd pakkuda on. Mõtle laiemalt ning uuri, millistes teistes valdkondades võiks sinu oskustest või teadmistest kasu olla. Väljenda valmisolekut õppida juurde uusi oskusi. Võib küsida ka oodatavat palka, kuid pigem vestluse lõpu poole ning väljendades enda valmisolekut läbirääkimisteks.

Kasuta ära messiteenused
Peale töökohtadele kandideerimise saab töömessil kasutada arvukaid tasuta teenuseid. Need on näiteks CV kontrollimine, osavõtt prooviintervjuust, töötubades osalemine või vestlus karjäärinõustajaga.


Artikli koostas ZOLTÁN KARÁCSONY, tööturuspetsialist

Artiklit aitasid toimetada Eesti Töötukassa karjäärispetsialistid.