8. EDUKA VÕRGUSTIKU SALADUSED

Tulemusliku tööotsimise edu seisneb oskuslikes kontaktide loomises. Nimelt ei kuulutata suurt osa töökohti välja, vaid need täidetakse tuttavate või nende tuttavatega. Kontakte ei tohiks looma hakata alles siis, kui ootamatult töö on ootamatult kaotanud. Siis võib olla juba hilja.

„Tere, Ivo! Mina olen Peeter Kirss. Me pole umbes viis aastat rääkinud. Kuidas läheb? Mis vahepeal toimunud on?“
„Tere, Peeter! Ma ei ole sinust midagi kuulnud. Tänan, saan hakkama! Lapsed käivad juba koolis, mina töötan ikka veel müügijuhina. Kuidas sul endal läheb?“
„Noh … ma olen suures hädas. Eile lasti mind autoteenindusest lahti, praegu ei ole mul tööd. Äkki saaksid aidata?“
„Noh …“

Selline situatsioon võib olla ebamugav mõlemale poolele. Olukord oleks hoopis teistsugune, kui Peeter oleks vähemalt kaks korda aastas endast märku andnud, kas või Facebooki kaudu. Kui jätad kontaktide hoidmise unarusse, unustad hoida ühendust tuttavate ja endiste töökaaslastega, siis on palju keerulisem nendega ühendust võtta, kui häda käes on.

Kuidas seda vältida ning oskuslikult suhteid luua ja hoida?

Võta seda kui protsessi ja investeeringut
Kui sa oled oma kontaktide hoidmise seni unarusse jätnud, asu juba täna asja kallale. Nagu eeltoodud näitestki selgub, võib siis, kui abi vaja, olla juba hilja alustada. Ära oota kontaktide hoidmisest kohest majanduslikku kasu, pigem võta seda kui pikemas perspektiivis vajalikku investeeringut.

Otsi teavet sinu erialal tegutsevate otsustajate ja potentsiaalsete partnerite kohta, kellega sa tahaksid ühendust võtta
Vaata näiteks järele, kes võtavad osa mõnest sulle huvi pakkuvast konverentsist ja millisel üritusel võiksid need isikud olla kättesaadavad. Ole aktiivne oma valdkonna erialaliidu tegevustes- see on hea võimalus uusi kontakte luua ja infot vahetada.

Paku abi
Kõigepealt mõtle läbi, millised sinu oskused tulevad teistele kasuks, kuidas suudad kaasa aidata kaaslaste eesmärkide saavutamisele ning milliseid kokkupuutepunkte teil on. Olles lahke omalt poolt kaaslastele abi pakkuma, on hiljem suurem tõenäosus ka vajadusel ise toetust ja abi saada.

Avalda arvamust
Võta sõna, esita konverentsidel küsimusi, julge oma arvamust väljendada. Inimene, kes seda teeb, äratab kuulajaskonnas austust. Sisuka ja argumenteeritud sõnavõtu korral võetakse sinu arvamust tõsiselt. Olles ise valmis avatult oma seisukohti väljendama, on hiljem on lihtsam mõnele inimesele läheneda ja näiteks nende arvamust sulle olulistel teemadel küsida.

Tutvu sundimatult, suhtle vabalt
Konverentside ja erialaste ürituste üks eesmärk on tutvumine. Sa võid kõnetada keda iganes. Ära puista levinud käibetõdesid, pigem lähene temaatiliste küsimustega, viita sealjuures vestluskaaslase saavutustele või esinemistele.

Ära aja juttu ainult tuttavatega
Paljud teevad selle vea, et lobisevad üritustel ainult oma tuttavatega. See on mugav, aga mugavustsoonist tuleb välja astuda, muidu võrgustik ei laiene. Muidugi on oluline juttu ajada ka tuttavatega, aga me ei peaks piirduma ainult sellega.

Näita üles austust ja huvi
Ära mitte ainult küsi, vaid tutvusta ka ennast. Räägi, kus sa töötad, millega sa saad kasulik olla, kuid hoidu sealjuures liigsest enesekiitusest. Märka ühisosa ning tee ettepanekuid koostööks.

Küsi visiitkaarti, saada tagasisidet
Jutuajamise lõpus küsi visiitkaarti, hiljem sisesta andmed näiteks Exceli tabelisse, kirjuta juurde, kus ja millal te kohtusite. Võid need andmed märkida ka kaardi teisele küljele. Visiitkaardil olevale e-posti aadressile võid saata lühikese sõnumi, milles teatad, et rõõmustad, et saite tuttavaks, ja loodad, et hoiate kontakti ka edaspidi. Sel moel on edaspidi uue kontaktiga lihtsam ühendust võtta. Võid oma uue kontakti lisada tuttavate hulka ka LinkedIn-is.

Ole alati koostööaldis, kättesaadav ning vasta kirjadele võimalikult kiiresti
Kui sa annad mingi lubaduse, siis ka täida see kindlasti. Kui sa parajasti ei saa aidata, siis ütle seda.

Ühenda oma tuttavad
Ära mitte ainult ehita oma kontaktide süsteemi, vaid ka kasuta seda. Kui keegi tuleb mingi sooviga, siis vaata ringi, kes oskaks teda aidata. Selleks pead sa muidugi tundma oma tuttavate tugevusi, usaldusväärsust ja töö kvaliteeti. Kui sa selles kindel pole, siis jäta parem soovitus andmata.

Sinu suhted põhinevad vastastikusel kasul
Pikas perspektiivis ei toimi need suhted, millest lõikab kasu ainult üks pool.

Hoolitse oma suhete eest
See on küll ajamahukas, kuid pole sotsiaalmeediaajastul võimatu. Piisab ühest sõnumist, ühe huvitava artikli soovitamisest, fotode postitamisest, erialaürituste kohta teabe saatmisest või varasemate huvitavate mõtete esiletõstmisest. Selleks on parim keskkond LinkedIn, aga enamasti jõuab sinu postitus Facebooki teel rohkemate tuttavateni.

Hädas olles küsi abi
Kui sa suhtud end ümbritsevatesse inimestesse selliste põhimõtete järgi, siis küsi julgesti abi, kui oled ka ise hätta sattunud. Töö kaotamine pole häbiasi. Šanss tööle saada on seda suurem, mida avalikumaks teed sa oma tööotsingud ja mida rohkem tuttavaid sellest teada saab. Paljudel juhtudel ei oska aidata mitte tuttav ise, vaid tuttava tuttav. Tema aga saab sinu kohta teada ainult ühiste tuttavate kaudu. Oluline on ka, et sind ümbritsevad inimesed teaksid sinu oskuseid ja julgeksid sind soovitada. Kedagi tööle soovitada on vastutusrikas ja seda saab teha ainult siis, kui teistel on sinu kohta piisavalt infot.


Artikli koostas ZOLTÁN KARÁCSONY, tööturuspetsialist

Artiklit aitasid toimetada Eesti Töötukassa karjäärispetsialistid.