4. ENESE TUNDMAÕPPIMINE – EDUKA TÖÖOTSIMISE NURGAKIVI

Kuuleme palju sellest, kui raske on turult tööd leida. Kuidas saaks enese tundmaõppimine meid selles aidata?
Iga kandideerija suudab selgitada, miks on tema olukord raske ning mille pärast ta eri värbamisetappidel tagasi lükatakse. Aga juba sellega, et otsustame astuda tööturule, oleme käivitanud valimisprotsessi – pole ainult kindel, et juhtohjad on meie käes.


NÄPUNÄIDE! Et olla edukas, on oluline vaadata oma tegevust toimiva protsessina, projektina. Võiks öelda ka nii: meie töö on leida endale töökoht. Ärgem otsigem, vaid leidkem sobiv töökoht! Hakkame peale! Üheskoos õnnestub!


ENESE TUNDMAÕPPIMINE – MIKS ON SEE TÖÖOTSIMISEL TÄHTIS?

Esimene ja võib-olla kõige tähtsam samm on iseenese tundma õppimine. Miks see tähtis on? Sest iga faasiga muutub järjest selgemaks, et on vaja sellist sisu, millega täita oma suhtlus, olgu tegemist kirjalike dokumentidega – sealhulgas Europassi elulookirjeldusega (CV) –, motivatsioonikirjaga või suuliste avaldustega. On tähtis kindlaks teha, millistele ametikohtadele tasub kandideerida, et edu saavutada. Ka siin on meile abiks realistlik minapilt.
Me kogeme, et võidab ainult parim, teist kohta ei anta, isegi mitte fair play auhinda.


NÄPUNÄIDE! Europassi dokumendipere uus liige on Europassi kaaskiri, mis aitab ebakindlaid tööotsijaid näpunäidete ja mitmesuguste keeleliste väljenditega.


Kuidas alustada? Alustagem põhitõdedest. Ärielus on kõige olulisem oma näo ja toote/teenuse reklaam, selle isikupärane tutvustamine. Olemas on juba täiuslikult välja töötatud vahendid, mida võime edukalt enese kasuks rakendada ja millega saame end tulevasele tööandjale müüa. Vaatame ühte lihtsat vahendit, mida kasutatakse sageli ka kutsenõustamisel. See on SWOT-analüüs.
Ingliskeelne akronüüm SWOT võib olla paljudele tuttav, aga eesti keeles kasutatakse seda ka kujul TNVO. Lahti seletatult tähendab see järgmisi hindamiskriteeriume:
• tugevused,
• nõrkused,
• võimalused,
• ohud.

Kõigepealt võtame A4 formaadis paberilehe ja jagame selle kahe ristuva sirgjoone abil neljaks osaks. Kaks ülemist välja on tugevuste ja nõrkuste, kaks alumist aga võimaluste ja ohtude jaoks. Siis võime hakata neid täitma.

Millele tähelepanu pöörata? Paarid T/N ja V/O nõuavad erinevat hindamiskriteeriumi. Kriteeriumide T/N arvessevõtmisel mõtleme alati iseendale, meist olenevatele võimetele ja eeldustele. Tugevused võivad olla: erialane haridus, hea keeleoskus, erialane kogemus (praktika või juba päris töösuhe) jne. Ärme märgime neid üldiselt, vaid võimalikult spetsiifiliselt: hea kirjalik inglise keele oskus, bürooassistendi haridus, kindel masina- ja kiirkirjaoskus, põhiteadmised turundusest, hea sõnastusoskus jne.
Ärme vaatame seda, et teistega võrreldes ei pruugi me olla parimad. Ärme mõtleme sellele, et seetõttu ei ole kõik oskused meie tugevused. Rõhuasetus olgu sellel, millega me suudame kaasa aidata firma tulemustele. See aga ei olene teiste võimetest ja nende tasemest, vaid meist. Paneme kirja kõik, sest see on meile edaspidi abiks.

europass.ee


NÄPUNÄIDE! Oma võimete kokku kogumisel võib meid aidata ka Europassi CV täitmiseks mõeldud kasutajaliides, sest elulookirjeldus pakub eraldi lõike mitmesuguste võimete ja oskuste lahti seletamiseks. Need tasub üle vaadata, sest nii ei unusta me kindlasti oma organiseerimis- või digioskusi!


Teine asi on kriteeriumipaari V/O läbitöötamine. Siin peame erinevalt eelmisest arvesse võtma, mis on need tegurid, mis ei olene meist, kuid mis võivad siiski mõjutada meie töölesaamist. Vaatame näiteid ka selle kohta. Võimalus on see, kui kuuleme linna peal, et üks firma tahab laieneda (sel perioodil me peamegi selliseid uudiseid jälgima). See on väline tegur, nii et nad teevad seda ka siis, kui meie ei tee ühtegi sammu. Kui me aga teame, et neil on selline plaan, siis võime kas või varem neile avalduse saata või personaliosakonnast järele küsida, sest sellega hoiavad firmad kokku palju aega ja energiat. Nad näevad meie aktiivsust ja pühendumust, seega tõstavad nad meid töötajate valimisel järjekorras ettepoole, võib-olla pakuvad isegi sellist ametikohta, mida nad välja ei kuulutakski. On üldtuntud fakt, et välja kuulutatakse 20% vabadest töökohtadest, ülejäänud leiavad õnneliku omaniku sedasi või analoogsete kanalite kaudu. Peame kasutama võimalusi.
Ohud on eespool nimetatute vastandid. 2008. aastal lõpetasid kõik autotööstuse ettevõtted uute töötajate värbamise. See aga tähendas turu kitsenemise ohtu inseneriharidusega inimeste jaoks. Kõike seda tasus arvesse võtta ka kutsesuunitluses.
Võimalused ja ohud kui hindamiskriteeriumid vaatlevad seega väliseid tegureid, kuid kasulik on neid arvesse võtta, sest need võivad näidata, mis suunas võime oma kandideerimismaterjalidega liikuma hakata.

Artikli koostas GÁBOR FILÁJ, Umbrella Consulting Kft. tegevjuht, diplomeeritud business coach ja karjäärinõustaja


NÄPUNÄIDE! Sageli näeme elulookirjeldusi, mis annavad senistest saavutustest aru ainult kirjeldavas laadis. Karjääri alustajad küsivad meilt sageli: „Mida kirjutada CVsse siis, kui töökogemus puudub?“. EUROPASSi CV üks suur eelis on, et see võib meid aktiivselt toetada oma teiste külgede, tugevuste näitamisel tulevasele tööandjale. Isiklike oskuste peatükk ei ole mõeldud kustutamiseks või üldise jutuga täitmiseks, vaid see on just see rubriik, mis võib meist teha isikupärase ja väärtusliku kandidaadi. Aktiivse personalispetsialistina keskendun kõige rohkem sellele osale. Siit leian selliseid kandidaate, kes massist eristuvad. Ma otsin tugevusi ja sobivust, sest ühine väärtus sünnib sellest.