3. KUTSEVALIKU VÕIMALUSED VEEBIS

Tänu interneti levikule pole tänapäeval enam peaaegu ühtegi asja, mida ei saaks veebis korda ajada. Erand pole ka kutsevalik. Veebis leidub väga palju saite, mis võivad aidata edasiõppimise, kutsevaliku, ümberõppe või tööotsimisega seotud küsimustes, näiteks mitmesuguste erialade või ametite tundmaõppimisel ja sobiva elukutse valimiseks vajaliku eneseanalüüsi oskuse arendamisel.

Ametikirjelduste sirvimine või kutsesobivuse- ja isiksusetestide tegemine aitab oluliselt kaasa hästi põhjendatud, oma huvidele ja tugevatele külgedele ning tegelikule tööturusituatsioonile vastavate otsuste tegemisele. Kutsesuunitlussaitide kasutamine võib seega tähendada head lähtekohta iseenda või valitud eriala põhjalikuks tundmaõppimiseks ja soodustada hilisemat edukat töö leidmist. Need, kes oskavad hästi võõrkeeli, võivad ringi vaadata ka välismaistel kutsenõustamisesaitidel. See on soovitatav eriti juhul, kui kaugemate plaanide hulka kuulub ka edasiõppimine või töötamine välismaal.
Alljärgnevalt tutvustame erineva sisu ja stiiliga eesti-, inglis-, saksa- ning prantsuskeelseid kutsesuunitlussaite, mis aitavad kutsevalikuga seotud kahtlusi hajutada ja kasulikult aega veeta.

Eesti Töötukassa portaal aitab orienteeruda haridus- ja tööelus mitmesugustes situatsioonides, nagu kooli valimine, esmase kutsekvalifikatsiooni omandamine, töölt lahkumine või töö kaotamine. Isiksuseküsimustikud annavad vastuse neile, kes tunnevad huvi oma tüüpilise tööviisi, ettevõtlusressursside, võimete või oskuste täpsema kindlakstegemise vastu. Peale selle leiab lehelt ametikirjeldusi, elukutseid tutvustavaid filme ja muud kasulikku teavet õppekavade ja kutsekvalifikatsioonide kohta.
www.tootukassa.ee

Minukarjäär.ee portaal annab kasulikke nõuandeid enese paremini tundma õppimiseks, kutsevalikuks ja töötamiseks. Harjutuste alajaotus pakub erinevaid teste aitamaks mõista, kes sa täna oled, millised on need olulised oskused, mis aitavad sul muutuvas töömaailmas kohaneda, et oma tulevikuvõimalusi mõista ja märgata. Karjäärinõustamine aitab teha tööeluga seotud otsuseid ja planeerida karjääri. Nõustamine hõlmab nii õppimise, töökoha kui ka erialavalikuga seotud teemasid.
www.minukarjäär.ee

CareersPortal - Iiri kutsesuunitlussaidi ingliskeelsete enesehinnangutestidega saab kindlaks teha oma huvide suunad ja nendega kokkusobivad ametid, kuid seal leidub teste ka karjääriväärtuseelistuste või kas või kutsevaliku seisukohast tugevate külgede või arendamist vajavate oskuste kindlakstegemiseks.
www.careersportal.ie

National Careers Service - Briti riiklik kutsesuunitlussait abistab üle 13 aasta vanuseid noori edasiõppimise, koolituste, kutsevaliku või tööturuteabega seotud küsimustes. Lehel on menüüpunkti „Skills Health Check“ all palju küsimustikke, mis mõõdavad isiklikke võimeid (nt isiksuse tüüp, huvid, motivatsioon), kuid testida saab näiteks ka numbrilisi võimeid või abstraktsete ja mehaaniliste probleemide lahendamise oskust.
www.nationalcareersservice.direct.gov.uk

123Test  - Hollandis registreeritud ettevõte pakub tööväärtuste, intelligentsus- ja isiksuseteste. Testid ja tulemuste vaatamine on tasuta, kuid täieliku analüüsi eest tuleb juba maksta. Testid on ingliskeelsed.
www.123test.com

Abi Power Test - Saksakeelne leht on mõeldud eelkõige neile, kes kavatsevad tulevikus teha küpsuseksamid ja minna edasi õppima. Umbes 90 minutit kestev test koosneb huvisid vaatlevast ning tugevuste ja pädevuste kindlakstegemiseks mõeldud osast. Kummagi osa tulemused võtab kokku PDF-dokument, mis teeb huvialade ja isiklike tugevuste alusel ka ettepaneku kutsevalikuks.
www.powertest.abi.de

L’Étudiant Head - prantsuse keele oskajad võivad julgesti proovida portaali L’Étudiant tasuta kutsesuunitlusteste. Testid kaardistavad kord tõsisemate, kord lihtsamate küsimustega meie ettekujutlust valitud erialast ja tõstatavad küsimuse: „Kas see eriala on minu jaoks õige?“.
www.letudiant.fr/test/orientation.html

Cité Orientée - Samuti prantsuskeelne interaktiivne sait saadab külastajad giidi saatel mänguliselt ühte väljamõeldud linna. Linna eri osade avastamise käigus saab heita pilgu ka seal töötavate inimeste ametitesse, vaadata nendega kaasnevate erialade kirjeldusi.
www.cite-orientee.francetveducation.fr

Veel kasulikke võõrkeelseid kutsesuunitlussaite:
www.careeronestop.org
www.onetonline.org
www.planet-beruf.de
www.berufskompass.at/jugendkompass
www.planet-beruf.de
www.lesmetiers.net
www.onisep.fr
www.orientation-pour-tous.fr

Artikli koostas ÁGNES CSERKÚTI, Euroguidance Ungari