3. KARJÄÄRIVALIKU VÕIMALUSED VEEBIS

Tänu interneti levikule pole tänapäeval enam peaaegu ühtegi asja, mida ei saaks veebis korda ajada. Erand pole ka kutsevalik. Veebis leidub väga palju kodulehti, mis võivad aidata edasiõppimise, erialavaliku, ümberõppe või tööotsimisega seotud küsimustes, näiteks mitmesuguste erialade või ametite tundmaõppimisel ja sobiva elukutse valimiseks vajaliku eneseanalüüsi oskuse arendamisel.

Ametikirjelduste sirvimine või kutse-eelistuse ja isiksusetestide tegemine aitab oluliselt kaasa hästi põhjendatud, oma huvidele ja tugevatele külgedele ning tegelikule tööturusituatsioonile vastavate otsuste tegemisele. Karjääriteemaliste veebilehtede kasutamine võib seega anda hea lähtekohta iseenda või valitud eriala põhjalikuks tundmaõppimiseks ja olla hiljem abiks töö leidmisel. Need, kes oskavad hästi võõrkeeli, võivad ringi vaadata ka välismaistel karjäärilehtedel. See on soovitatav eriti juhul, kui kaugemate plaanide hulka kuulub ka edasiõppimine või töötamine välismaal.
Alljärgnevalt tutvustame erineva sisu ja stiiliga eesti-, inglis-, saksa- ning prantsuskeelseid karjäärilehti, mis aitavad kutsevalikuga seotud kahtlusi hajutada ja kasulikult aega veeta.

Eesti Töötukassa portaal aitab orienteeruda mitmesugustes hariduse- ja tööeluga seotud olukordades nagu eriala ja kooli valimine, esmase kutsekvalifikatsiooni omandamine, töölt lahkumine või töö otsimine. Isiksuseküsimustikud annavad vastuse neile, kes tunnevad huvi oma tüüpilise tööviisi, ettevõtlusressursside, võimete või oskuste täpsema kindlakstegemise vastu. Peale selle leiab lehelt ametikirjeldusi, elukutseid tutvustavaid videoid ja muud kasulikku teavet õppekavade ja kutsekvalifikatsioonide kohta.
www.tootukassa.ee

Minukarjäär.ee portaal annab kasulikke nõuandeid enese paremini tundma õppimiseks, eriala valikuks ja töötamiseks. Harjutuste alajaotus pakub erinevaid küsimustikke aitamaks mõista, kes sa täna oled, millised on need olulised oskused, mis aitavad sul muutuvas töömaailmas kohaneda, et oma tulevikuvõimalusi paremini mõista ja märgata. Karjäärinõustamine aitab teha tööeluga seotud otsuseid ja kujundada oma karjääri. Nõustamine hõlmab nii õppimise, töökoha kui ka erialavalikuga seotud teemasid.
www.minukarjäär.ee

CareersPortal - Iiri karjääriportaalis sisalduvate ingliskeelsete küsimustike abil saab kindlaks teha oma huvide suunad ja nendega kokkusobivad ametid, kuid seal leidub muuhulgas ka teste karjääriga seotud väärtuseelistuste, erialavaliku seisukohast oluliste tugevate külgede või arendamist vajavate oskuste kindlakstegemiseks.
www.careersportal.ie

National Careers Service - Briti riiklik karjääriportaal abistab üle 13 aasta vanuseid noori edasiõppimise, koolituste, kutsevaliku või tööturuteabega seotud küsimustes. Lehel on menüüpunkti „Skills Health Check“ all palju küsimustikke, mis mõõdavad erinevaid isikuga seotud tahke (nt isiksuse tüüp, huvid, motivatsioon), kuid testida saab näiteks ka numbrilisi võimeid või abstraktsete ja mehaaniliste probleemide lahendamise oskust.
www.nationalcareersservice.direct.gov.uk

123Test  - Hollandis registreeritud ettevõte pakub tööga seotud väärtuste, võimekuse ja isiksuseteste. Testid ja tulemuste vaatamine on tasuta, kuid täieliku analüüsi eest tuleb juba maksta. Testid on inglise keeles.
www.123test.com

Abi Power Test - saksakeelne leht on mõeldud eelkõige neile, kes kavatsevad tulevikus teha küpsuseksamid (Saksamaal) ja minna edasi õppima. Umbes 90 minutit kestev test koosneb huvide ning tugevuste ja pädevuste kindlakstegemiseks mõeldud osadest. Kummagi osa tulemused võtab kokku PDF-dokument, mis annab huvialade ja isiklike tugevuste alusel ka soovitused erialavalikuks.
www.powertest.abi.de

L’Étudiant Head - prantsuse keele oskajad võivad julgesti proovida portaali L’Étudiant tasuta karjääriteste. Testid kaardistavad kord tõsisemate, kord lihtsamate küsimustega meie ettekujutlust valitud erialast ja tõstatavad küsimuse: „Kas see eriala on minu jaoks sobiv?“.
www.letudiant.fr/test/orientation.html

Cité Orientée - samuti prantsuskeelne interaktiivne karjäärileht saadab külastajad giidi saatel mänguliselt ühte väljamõeldud linna. Linna eri osade avastamise käigus saab heita pilgu seal töötavate inimeste ametitesse ja vaadata nendega kaasnevate erialade kirjeldusi.
www.cite-orientee.francetveducation.fr

Veel kasulikke võõrkeelseid karjäärilehti:
www.careeronestop.org
www.onetonline.org
www.planet-beruf.de
www.berufskompass.at/jugendkompass
www.planet-beruf.de
www.lesmetiers.net
www.onisep.fr
www.orientation-pour-tous.fr

Artikli koostas ÁGNES CSERKÚTI, Euroguidance Ungari


Artiklit aitasid toimetada Eesti Töötukassa karjäärispetsialistid.