23. MIKS ON TÖÖLE KANDIDEERIMISEL MITU VOORU? MIS ON AC?

Milline on tõhusaim viis valmistuda mitmevooruliseks kandideerimiseks? Mis tüüpi intervjuusid ja teste on olemas? 

Töötaja valimine intervjuu abil koosneb tavaliselt mitmest voorust. Selle põhjus on kahe valdkonna vaatlemine: isiksuse kooskõla ettevõtte väärtustega ja erialase suutlikkuse kaardistamine. Mitmevooruline valimine sõelub välja ka stand up comedy. See tähendab, et mitmevoorulise intervjuu käigus tuntakse huvi ka selle vastu, kas sa suudad head muljet hoida ja edaspidi tööl samal tasemel püsida. Eeskätt müügipersonali valimisel võib märgata, et korraldatakse mitu sarnasena näivat kohtumist, et veenduda selles, milline sisu sõnade taga peitub. Teisalt näitab mitu vooru tööandjale ka seda, kui vastupidav sa oled, kui palju sa suudad korda saata pideva koormuse all. Valimisprotsessi käigus hinnatakse kõike: juba sinu esimest kirja; samuti seda, kas sa pärast kandideerimismaterjalide saatmist viitsid küsida, mis edasi saab, st kas oma eesmärgi saavutamine on sulle oluline.
Kui valimisprotsess algab konsultatsiooni- või personaliotsingufirma kaudu, võid arvestada eeskätt struktureeritud intervjuuga. Kahjuks tegeleb osa nendest firmadest esimesel intervjuul kõigest sinu elulookirjelduse andmete kontrollimisega ning sinu profiili koostamisega. Tähtis on osata oma tööalane karjäär sidusalt visandada. Oluline võib olla ka võtta kaasa rohkem dokumente, kui pärast elulookirjelduse valmimist on mõnes osas midagi muutunud.
Tööturule siseneja saab rääkida eelkõige oma õpingute sügavusest ja erialast: mis alal mis tasemel teadmised tal on, miks ta on suuteline tööülesandeid täitma. Töökogemusega isikud saavad oma kogemused liigendada nii, et need oleksid ka ülesannete jaoks rühmitatavad. „See ülesanne on minu kanda juba esimesest töökohast alates, st et mul on sellel alal kuueaastane kogemus. Olen selles valdkonnas edukalt hakkama saanud ka paljude katsumustega.“ Ära keskendu elulookirjelduse ettelugemisele – sinu vestluskaaslane on selle juba läbi vaadanud. Sinu ülesanne on kogemused pädevuse järgi rühmitada ja üles loetleda.


NÄPUNÄIDE: kui valid näiteks Europassi oskuste mapi, on sul võimalik kaasa võtta nõudlik paberipõhine enesetutvustusmaterjal. See näitab sinu kohta palju rohkem. Esimese asjana jääb silma värske ja korrastatud vorm, millest selgub, et sa oled oma töö suhtes nõudlik. See iseloomustab sind argielus. Samuti näitab see, kuidas kohtumiseks valmistunud oled ja kas sa oled otsustanud kindlalt töökoha endale saada. Ole proff protsessi igas punktis!


STRESSIINTERVJUU

Stressiintervjuu on väga eriline vestlusvooruliik. Paljud arvavad, et kui nad saavad ühetunnise intervjuu jooksul mitu rasket küsimust ega vasta sobivalt, on nad osalenud stressiintervjuul. Nii see siiski ei ole. Stressiintervjuud kasutatakse eelkõige juhtide valimisel, samuti selliste ametikohtade täitmisel, kus töötaja puutub kokku tõeliselt ekstreemse koormuse või oludega. Stressiintervjuu kohta on internetis palju inglise keelset kirjandust. Üks tundemärk on see, et tagantjärele on hea tava öelda, et sa osalesid seda tüüpi intervjuul. Selle valikuga kaasneb veel mitu komponenti: võib-olla kohtumine salvestatakse, sellel osaleb mitu inimest, samuti on märgata, et küsimused põhinevad üksteisel, roteeruvad.

ISIKSUSETEST

Ka seda võib pidada üheks valimisvooruks, ja ka see on midagi, milleks ei ole võimalik valmistuda. Testide küsimused on koostatud nii, et need ei mõõda mitte ainult isiksuseomadusi, vaid ka seda, kas keegi püüab teeselda või tahab tulemusi mõjutada. Isiksusetest võib sisaldada isegi mitusada valikvastustega küsimust ja selle täitmiseks antav aeg ei võimalda vaadata, mida sa oled varem kirjutanud. Test küsib sageli ühte asja viiel erineval moel, nii et sa ei märkagi samasust. Paljud suhtuvad isiksusetesti nagu vaenlasesse, aga nii ei tasu mõelda. Mõtle parem nii, et kui sa testi tulemuse järgi ei ole sellise vaimuga nagu asjaomane firma selle ametikoha täitjalt ootab, toob see sulle pigem kasu. Tuleb leppida, et ei ole häid ega halbu vastuseid, ainult üks tulemus, mille põhjal sa kas sobid või ei sobi kokku firma ettekujutusega. Aga see, mis ühes kohas tähendab tagasilükkamist, võib teises ettevõttes näidata mitut tosinat sobivust. Konkreetseks näiteks selle kohta oli kaks konkureerivat autotootjat: samade kutseoskuste juures osutus isiksuse profiil ühes ettevõttes välistavaks teguriks, teises kohas aga töö saamise tingimuseks. Firmad kasutavad peale isiksuse kaardistamise ka paljusid muid teste. Sellised on näiteks võimete testid: numbriline, verbaalne jne, mis enamasti toimuvad aja peale. Nendeks on võimalik mingil määral valmistuda ja harjutada. Aitab see, kui sa saad kõigepealt aru, millist laadi ülesandeid sellises testis küsitakse, millist mõtlemisvormi meilt oodatakse, ja sul pole vaja juhiseid viis korda läbi lugeda- sellega võidad aega.

KUTSEOSKUSTE TEST

Kutseoskuste testi kasutavad enamasti tehnoloogiafirmad. See vaatleb eelkõige konkreetseid teadmisi, teises järjekorras loogilist mõtlemist, aga ka suhtumist probleemidesse. Selleks ei saa valmistuda, aga ühe hea nõuande annaksin ka siin.
Ülesanded tasub tähelepanelikult läbi lugeda. Meil oli selline juhus, et kandidaate ootas pikk rodu ülesandeid. Enne täitmist anti ainult sellised juhised: „Lugege ülesanded läbi ja toimige nende järgi.“ Oli üks inimene, kes asus töö kallale, lahendas suure higivalamisega 3/4 ülesannetest ja lahkus rahulolevana. Teine aga tuli kolme minuti jooksul ruumist välja. Kas ta andis alla? Ei. Võttis ainult kirjelduse välja. Luges läbi ülesanded, mille lõpus, leheküljel 21 seisis: „Kui sa oled selle läbi lugenud, kriipsuta esimene ja viimane lehekülg läbi ning anna ülesannete leht ära!“ Pole vaja lisadagi, et konkursi võitis teine kandidaat …

AC VALIMINE

Termin „assessment center“ (väljavalimiskeskus) pärineb Ameerika sõjaväest Teise Maailmasõja ajast, kui lühikese perioodi jooksul tuli välja valida palju mehi, igaühe kõlblikkuses veendudes. Väljavalimise olemus seisneb selles, et mänguliste või vähem mänguliste ülesannetega modelleeritakse situatsioone, mis iseloomustavad ülesande täitmist, ja vaadatakse, kes kuidas hakkama saab. Ka siin on õige strateegia õppida enne intervjuud tundma firma väärtuste süsteemi ja toimimist. Pärast seda aga ära näitle, vaid jää iseendaks. Siin ei ole samuti häid ega halbu lahendusi, vaid ametikoht ja hindajad otsustavad, milline käitumisvorm sobib kõige paremini. Parim strateegia on võtta ülesandeid tõsiselt, ükskõik kui mängulisena need näivad. Situatsiooniharjutused sobivad võimete mõõtmiseks, nii et piisava tõsiduse puudumisel võid juba ette kõlbmatuks osutuda, ilma et sinu esinemist oleks vaja hinnatagi.


NÄPUNÄIDE: püüa ka töövestlusel teistest kandidaatidest positiivses mõttes eristuda, näiteks valmistumise või keskendunud esinemise poolest. Võimeid tõendatakse tegudega. Selleks on hea vahend näiteks kandideerimismaterjalide (CV, keelepass, kaaskiri jne) isiklik üleandmine, mis annab usutava ülevaate sinu senisest elust.


Artiklit aitasid toimetada Eesti Töötukassa karjäärispetsialistid.