21. KANDIDAAT SAAB VALIMISPROTSESSI MÕJUTADA ROHKEM, KUI ESMAPILGUL ARVATA VÕIKS!

Kuidas tõestada, et sa sobid pakutavale ametikohale? Selleks avaneb võimalus igas valimisprotsessi faasis – need võimalused tuleb lihtsalt ära tunda ja ära kasutada.

1. ESIMENE SAMM: KUHU ÜLDSE KANDIDEERIDA?

Tööotsija seisukohast on kõige tähtsam tunda iseennast ja oma võimeid. Neid tundes võib ta end säästa paljudest pettumustest. Tasub teha SWOT-analüüs, mis peale paljude muude valdkondade võib olla kasulik vahend ka karjääri planeerimisel. Analüüsi käigus kaardistab kandidaat oma tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud ja võib nii saada võrdlemisi selge pildi sellest, mis töid tegema ja mis ameteid pidama ta on võimeline. Seejärel võib hakata uurima võimalusi. Saada kandideerimisavaldus ainult sellise kuulutuse peale, mille nõuetele sa vastad vähemalt 80-protsendiliselt.

NÄIDA EDUKANA, AGA KUIDAS?

Ühe elulookirjelduse läbilugemiseks ja eelsõelumiseks kulub tööd pakkuval ettevõttel ainult mõni minut, mitmesaja kandidaadi korral kõigest mõni sekund. Just nii palju aega on sul massi hulgast silmapaistmiseks. Et sul selle paari sekundiga õnnestuks tähelepanu äratada, pead enda kohta avaldama olulist ja pakutava tööga igal juhul seotud teavet. Selleks sobib eriti hästi Europassi formaat, sest see aitab andmed esitada ülevaatlikus vormis ja suunab lugeja pilku väga tõhusalt. Europass peilib välja olulised ja kasulikud andmed, nii et selle kasutamine on tööturule sisenejatele väga soovitatav. Peale elulookirjelduse nõuavad tööandjad paljudel juhtudel ka motivatsioonikirja, kuid ka selle peale ei ole vaja ehmuda. Jälgi ainult, et see kajastaks neid ülesandeid, mida ametikoht nõuab. Igal juhul tuleb anda kontaktandmed, sest korduvalt on ühenduse võtmine ära jäänud just telefoninumbri või e-posti aadressi puudumise tõttu.

2. ÄRA OOTA, OLE ALGATAJA!

Üldiselt võib öelda, et pärast hoolikalt kirjutatud ja toimetatud ametikirjeldusele vastava kandideerimisavalduse teelesaatmist ei tohi jääda käed rüpes, istuma ning loota, et just sina satud kümnete või sadade kandidaatide hulgast käputäie õnneseente hulka. Peaksid tööpakkujalt küsima, kas ta on sinu avalduse kätte saanud. See on oluline ka seepärast, et vahel ei jõua mõni mahukam materjal tehnilise vea tõttu adressaadini, ühtlasi veenab see samm tulevast tööandjat selles, et sa tahad ja oskad enese eest seista. Sellest võidakse kergesti järeldada ka seda, et sa oled valmis ennetavalt ja ühisele eesmärgile vastaval viisil tegutsema ka tööandja eest. Tavaliselt on kandidaatidega tegelev otsustaja võrdlemisi kergesti kättesaadav, sest ainult kaduvväikeses osas tööpakkumistest ei ole nimetatud kuulutuse panijat. Kuna juba siis satud sa omamoodi hindamise objektiks, tasub sellel varasel etapil pöörata sinust loodav ettekujutus sinu kasuks.

3. PÄRAST ESIMEST EDUSAMMU: TÖÖVESTLUS

Kui kandidaat kutsutakse töövestlusele, võib juba eeldada, et ta on äratanud asjaomase organisatsiooni huvi. Kandidaadid – eriti tööturule sisenejad – mõtlevad sellele situatsioonile nagu süstemaatilisele ülekuulamisele, tõsisele stressiolukorrale. Loomulikult ei vasta see tõele, sest intervjuu käigus toimub tegelikult kauplemisprotsess, kus töötaja pakub oma oskusi ja aega, tööandja aga vastutasuks palka. Igal juhul tuleb nentida, et kumbki ei tee teisele heategu, sest mõlemad otsivad sellise vestluse käigus n-ö seda õiget.
Vestluse käigus tasub tutvustada oma senist kogemust, et tööandja saaks võimalikult palju sellist teavet, millest talle selgub sinu sobivus. Sulle ei anta palju aega, nii et vestluseks tasub valmistuda. Mõtle läbi ja pane kokku asjad, mida tasub enda kohta öelda, et vastaspoolel oleks ainult üks küsimus: kuidas me saame koostööd teha? Tööandjad analüüsivad muidugi seda, kas asjaomane kandidaat loob neile väärtust või mitte. Kui vastus sellele küsimusele on positiivne, võivad pooled peaaegu kindlalt protsessiga edasi minna. Tänapäeval on juba täiesti tavaline, et sobivad kandidaadid läbivad mitu faasi. Mõnikord võib esimene kohtumine toimuda ainult personaljuhiga, alles järgmine aga otsese ülemuse või lausa firmajuhiga.

4. VIGADE VÄLTIMINE TÖÖVESTLUSEL

Vastumeelne võib olla, kui keegi arvab ja annab ka mõista, et ta on juba piisavalt palju kogenud ja kiidab nii ennast ülearu. Seega on soovitatav mõõdukus – parem on, kui sinu eest räägivad sinu saavutused. Iga edusammu mainides tasub peatuda ka sellel, mis see täpselt on, millega just sina oled sellele kaasa aidanud. Ära unusta, et enamikul juhtudel ei ole sa üksi mõnda tööd või projekti edukaks teinud. Väiteid tasub usutavuse mõttes illustreerida ka näidetega. Enesekindlusega peab alati kaasnema sisu – see ärgu piirdugu ainult esitusviisiga! Kui töövestluse käigus saab sulle selgeks, et sa ametikohale ikkagi ei sobi, ära heida meelt. Usu, et varem või hiljem leiab sindki üles sinu jaoks ideaalne ametikoht ja ettevõte.

Artikli koostas PATRIK ANDÓ Gábor Filájga tehtud intervjuu põhjal. GÁBOR FILÁJ on Umbrella Consulting Kft. tegevjuht, diplomeeritud business coach ja karjäärinõustaja

Artiklit aitasid toimetada Eesti Töötukassa karjäärispetsialistid.