20. KUIDAS VÄLTIDA TÖÖKOHALE KANDIDEERIMISEL STAMPE?

Tööotsijal on lihtne langeda käibetõdede lõksu, kasutada tühje fraase, mis kõlavad hästi, kuid tegelikult lähendavad sind vähe personaliotsuste tegijale. Millised on kõige sagedamad laused? Kuidas neid vältida? „Austatud proua/härra! Käesolevaga saadan materjalid ... kohale kandideerimiseks. Ootan Teie vastust! Tervitades ...“

Sedalaadi teksti esineb väga-väga paljude kandidaatide e-postiga saadetud kaaskirjades. Kui kirjutad ainult nii palju, ei kasuta ta sa ära täit potentsiaali, mida kaaskiri võimaldab. Tööandjad näevad selliseid pöördumisi sadade viisi ning sinu oma ei eristu kuidagi. Mõistlik on kirjas välja konkreetsemalt välja tuua, kellele sa selle saadad ja miks sa oled otsustanud sellele kohale kandideerida- proovi leida mõni toetuspunkt oma isiku, kutseoskuste ja tööpakkumise vahel.

„Teie pakutav töökoht äratas minus huvi.“
Eraldiseisvalt ei tähenda see lause midagi. Tööandja ei loe siit välja, mis täpselt sinu huvi äratas? „Nagu selgub ka minu elulookirjeldusest, olen lõpetanud selles valdkonnas kõrgkooli ja töötanud kolm aastat ... ametikohal.“ Sellest lausest selgub juba rohkem sinu kohta.

„Ma olen hea suhtleja.“
See on üks sagedasemaid käibetõdesid. Olukorda ei paranda ka see, kui tööandjad esitavad töökuulutuses sellise tingimuse. Teiste kandidaatide hulgast silma paistmiseks tasub see näitlikult ümber jutustada, näiteks nii: „Seni olen teinud klientidega isiklikult kokku puutudes turundustööd, milleks oli möödapääsmatu hea suhtlusoskus: oma mõtete arusaadav väljendamine, teise inimese soovide äratundmine ja nendele vastava lahenduse leidmine.“

„Mulle meeldib meeskonnatöö.“
See on teine moelause, milleta ei saa läbi ükski saatekiri. Soovitatav on mainida, kui suurtes tiimides sa varem töötasid, millist rolli täitsid ja mida sellest õppisid. „Oma varasemal töökohal juhtisin viieliikmelist projektirühma. Pidasin töö käigus oluliseks, et saavutame edu ainult siis, kui suudame oma isiklikud huvid ühisele eesmärgile allutada. Minagi töötasin selle nimel. Sellise suhtumisega viisime ellu kolm edukat projekti.“

„Mul on hea stressitaluvus, suudan töötada ajasurve all.“
Seegi on iseenesest väheütlev. Selle võime olemasolu saab muide töövestlusel praktiliste ülesannetega testida. Konkursil saab kasutada arusaadavamat sõnastust: „Nagu elulookirjeldusest selgub, olen varem töötanud riigihangete konsultandina. Töös oli eriti oluline hangete tähtaegadest kinni pidada. Sain kõik materjalid õigeks ajaks valmis. See eeldab kõrget stressitaluvust.“

„Ma pean teie firmat innovaatiliseks ja atraktiivseks töökohaks.“
Meelitamine on saatekirja mõjus osa, kuid see on tõhus ainult siis, kui see on usutav. „Ma pean teie firmat atraktiivseks töökohaks lausa mitmel põhjusel. Olen lugenud, et olete kaks aastat tagasi võitnud parima töökoha võistluse. Peale selle olen ma teie Facebooki lehe aktiivne jälgija ning mulle meeldib see pilt, mida te endast edastate ja kuidas kasutajate küsimustele vastate.“ Võid viidata ka firma toodetele, mida sa tarbijana ostad.

„Ma räägin vabalt inglise keelt.“
Keeleoskuse tutvustamiseks annab Europassi CV vorm oivalise pidepunkti. Selle täitja saab kasutada üleeuroopalist kuueastmelist skaalat (Euroopa raamdokument) A1-st C2-ni, mis on diferentseeritum kui traditsiooniline liigitus alg-, kesk- ja kõrgtasemeks või sellised väljendid nagu „suhtlustasandil“ või „valdan vabalt“. Europassi vorm võimaldab klassifitseerida teksti mõistmis-, kõnelemis- ja kirjutamisoskust. Pole mõtet ilustada: kui keeleoskus on tööandjale oluline, testib ta seda töövestlusel ja tõde selgub paari minutiga.

„Ma tunnen arvutit tavakasutaja tasemel.“
Pane parem kirja need programmid, mida oled õppinud kasutama. Kontoritööl võivad olla olulised Microsofti tooted (Word, Excel, PowerPoint), mõnel erialal aga eritarkvara (raamatupidamis-, logistika- või muu majandustarkvara).

„Vabal ajal meeldib mulle sporti teha.“
Hobidest rääkimine ei ole kohustuslik. Kui aga midagi kirjutada, siis konkreetselt, näiteks spordi puhul konkreetne ala. Kui kandidaat jookseb maratoni, räägib see tema kohta midagi muud kui see, et ta harrastab mõnd võistkondlikku või ekstreemspordiala.

„Erasmuse stipendiaadina olen omandanud Saksamaal palju väärtuslikke kogemusi.“
Mis kogemused need olid? Vastus võib olla näiteks: „Ma sain selgeks, kui olulised väärtused on tööl distsipliin ja täpsus.“ „Ma räägin saksa keelt palju enesekindlamalt ja õppisin sakslastega koostööd tegema.“


NÕUANNE: Europassi õpirändetunnistus on suurepärane vahend välismaal omandatud kogemuste tutvustamiseks.


„Mind huvitavad kõik võimalused.“
Personalispetsialistidele ei ütle see lause midagi sinu kohta vaid jätab pigem mulje, et sa ei ole süvenenud, milliseid töötajaid hetkel otsitakse või et sul ei ole selge, millist tööd sooviksid teha.

Artikli koostas ZOLTÁN KARÁCSONY, tööturuspetsialist

Artiklit aitasid toimetada Eesti Töötukassa karjäärispetsialistid.