18. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED TÖÖVESTLUSEL – HEAD JA HALVAD VASTUSED

Kas olla avameelne, veidi ilustada või riskida valetamisega? Töövestlusel kasutavad kandidaadid igasuguseid meetodeid, et end parimast küljest näidata ja ihaldatud töökoht endale saada. Personalitöötajad muidugi teavad seda ja testivad põhjalikult. Milline on parim, mõjuvaim vastuste andmise strateegia? Töövestlusel tuleb näida enesekindlana, kuid mitte liialt. Enesekiitus tuleb kahjuks, kuid vältida tuleb ka liigset tagasihoidlikkust. Tuleb ette ka delikaatseid küsimusi, millele vastamiseks tuleb juba kodus valmistuda. Millised on parimad, mõjuvaimad vastuste andmise strateegiad?

KUIDAS SUHTUDA VESTLUSESSE

Milline on kõige parema tulemusega töövestlus? Kui sa ennast müüd, näita oma parimat palet. Just seetõttu ei tasu esitleda end kellegi teisena või korrata päheõpitud teksti. Vilunud usutleja teab täpselt, kuidas kandidaati segadusse ajada, maski maha kiskuda. Olenemata sellest on väga oluline põhjalik valmistumine, kuid müü ennast oma isiksuse ja sõnakasutusega. See viitab nimelt usaldusväärsusele, mis on tööturul suur kapital.
Väga oluline on ka õige suhtumine. Ära sisene ruumi sellise hoiakuga, et „ma tahan väga seda töökohta“ või et „nagunii keeran midagi kihva / annan millelegi vale vastuse“. Parem võta seda kui vaba vestlust, mille käigus sa ennast tutvustad. Näita, et sinagi tunned huvi, kes nad on, mida nad pakuvad, mida sa oma kutseoskuste eest vastutasuks saaksid. Enesekindlus, uudishimu ja naeratus jätavad enamikule intervjueerijale mulje kandidaadist, kellega nad saavad meelsasti koostööd teha, kes ei lähe krampi, jätab hea mulje isegi stressisituatsioonis.
Ole lõpuni abivalmis ja koostööaldis. Anna vastus igale küsimusele, viska pall tagasi ainult äärmuslikel juhtudel. Mida avatum on kandidaat, mida vähem küsimusi jääb vastamata, seda parema mulje jätab ta intervjueerijale.

„RÄÄKIGE ENDAST MÕNE LAUSEGA!“

Sellega katsetab personalitöötaja seda, kui hästi oskab kandidaat rõhutada kõige olulisemaid punkte, ja seda, mida ta tõstab oma töökogemusest esile ja mida mitte. Tihti juhtub, et intervjueerija katkestab jutustuse ja sekkub mõne küsimusega, näiteks miks-küsimusega. Personalitöötaja seisukohast on see kasulik küsimus ka seepärast, et nii tulevad välja kandideerimisdokumentides puuduvad andmed.
Hea vastus Tööpakkumise põhjal tasub juba kodus koostada kava sellest, mida sa oma haridusest, töökogemusest ja isikuomadustest rõhutad. Hoolitse selle eest, et kandideerimisdokumentides kirjutatu ja vestlusel räägitav ei oleks vastuolus. Näiteks kui see on töökoha seisukohast ebaoluline, jäta lühiajalised töösuhted CVst välja ning ära tee nendest juttu ka töövestlusel.
Halb vastus Iga sellise vastusega, millega sa viskad palli tagasi, paned sa enda asemel tööle vastaspoole. Näiteks: „See on kirjas CVs“, „See on pikk jutt. Millest ma täpsemalt rääkima pean?“.

„MIKS TE SELLELE KOHALE KANDIDEERISITE?“

Motivatsioon on väga oluline aspekt. Mis kasu on nõutavate kutseoskuste olemasolust, kui kandidaat laseb mõne kuu pärast jalga? Personalitöötaja tahaks sellist kandidaati, keda poleks vaja poole aasta pärast välja vahetada.
Hea vastus Isegi siis, kui motiveerijaks on raha, püüa näida seesmiselt motiveerituna. Kui sa pead ettevõtet heaks, võib viidata sellele, et sa tahaksid areneda, töötada stabiilsel kohal, anda endast maksimumi, sest (näiteks) varasemal töökohal ei olnud sul selleks võimalust.
Halb vastus „Tahaksin teenida rohkem raha“, „Mul on vaja tööd“, „Teie ettevõte asub minu kodule lähedal, lihtne tööl käia“.

„MIDA TE MEIE ETTEVÕTTEST TEATE?“

Selles kontekstis on ka see motivatsiooni reetev küsimus. Inimene, kes ei otsi tööd ainult raha pärast, vaid tahab areneda, ennast hästi tunda, hangib ettevõtte kohta teavet ning küsib tuttavatelt, mida nad sellest tööandjast arvavad.
Hea vastus Kõige parem on, kui sa juba enne kandideerimist avad ettevõtte veebilehe ja otsid välja kõige olulisema teabe. Millal asutatud, millise profiiliga, kes on kliendid, milliseid erialaseid auhindu võitnud, mis on kõige tuntumad tooted, milliseid suuremaid investeeringuid on tehtud, mis on missioon, rahvusvahelise ettevõtte korral: mitmes riigis tegutseb, millal alustas tegevust Eestis. Võid otsida veebist teavet ka konkurentide kohta.
Halb vastus „Ma ei ole veel jõudnud seda järele vaadata“, „Tahtsin seda teilt küsida“.

„MIKS TE TAHATE OMA PRAEGUSELT TÖÖLT ÄRA TULLA?“

Intervjueerija tahab selle küsimusega välja uurida, mis on sinu lahkumise taga. Võimalik, et sama võib juhtuda ka nende juures. Sellised lahkumise põhjused võivad olla näiteks ületunnid, paindliku tööaja puudumine, vähe loovust nõudvad tööülesanded, madal palk (kui sa ka siin ei teeniks rohkem).
Hea vastus Väldi eelmise tööandja kirumist. Isegi siis, kui sa ei tunne, et oled lahkumises ise süüdi. Võib öelda nii, et igaühe elus tuleb aeg, mil soovitakse leida uusi eesmärke ja tegevusi, kus areneda. . Sa tahaksid end uues keskkonnas proovile panna ja endast maksimumi anda.
Halb vastusMa ei soovi sellest rääkida“, „Läksin kogu kollektiiviga tülli“, „See on ebaaus firma, kus lastakse mul teha orjatööd, tüssatakse mind. Juhi koht oleks vangis“.

„KUI SUURE PALGA EEST TULEKSITE MEILE TÖÖLE?“

On ettevõtteid, kes paluvad teatada palgasoovi juba elulookirjelduses, kuid küsimus kerkib esile hiljemalt töövestluse ajal. Ettevõtted tahavad, et esimesena avaks oma kaardid tööotsija, ja püüavad suunata küsimustega nii, et esimesena ütleks arvud välja vastaspool.
Hea vastus Ütle summa juhul, kui sa tead töö sisu ja tööülesandeid. Kui ei tea, siis küsi. Summat välja öeldes ole kindlameelne ja vaata intervjueerijale silma. Vahemiku asemel ütle parem üks brutosumma, mis olgu soovitavast palgast veidi – umbes 10–20 protsenti – kõrgem.
Halb vastus „Ma ei teagi“, „Netos tuhat kuni tuhat viissada eurot oleks vaja“ (see on liiga lai vahemik ja ettevõtteesindaja jätab automaatselt meelde väiksema summa).

„MIDA PEATE OMA TUGEVUSEKS JA MIDA OMA NÕRKUSEKS?“

Selles küsimuses pakub värbajale huvi kandidaadi minapilt. Liigse enesekindluse või ka kõrge enesekriitika korral võib läbi kukkuda.
Hea vastus Kõige mõjusam on eneseülistuse asemel mainida teiste arvamust. „Senised ülemused on pidanud mind usaldusväärseks, lojaalseks ja kliendikeskseks töötajaks.“ Nõrkusi puudutavale küsimusele vastates püüa nimetada „väikese erikaaluga“ nõrkust, mida saab tõlgendada isegi positiivsena. („Ma kipun end üle koormama.“)
Halb vastus Näidata end liiga enesekindlana („Ma töötan vigadeta“, „Olen omast arust riigi parim müügimees“) või liiga enesekriitilisena („Ma olen väga pessimistlik“, „Ma ei suuda töötada stressirohkes keskkonnas“).

„MIKS TE ARVATE, ET SOBITE SELLELE AMETIKOHALE?“

Selle küsimusega katsetab värbaja, kui palju on kandidaat aru saanud töö sisust ja milliseid kokkupuutepunkte on ta leidnud ettevõtte otsitavate ja tema enda pakutavate oskuste vahel.
Hea vastus Igal juhul viita varem loetud või kuuldud andmetele. „Töökuulutuses esineb see“ / „Mainisite varem, et tulite nüüd Eesti turule, teie kasvuplaanid on muljetavaldavad ja te ei otsi traditsioonilistes raamides mõtlevat müügimeest. Mulle meeldivad uued suunad ja risk. Mind motiveerib see, kui tuleb üles ehitada midagi uut.“
Halb vastus Siingi tuleb kahjuks põhjendamatu või liigne enesekindlus. „Seni on minust igal pool saanud kõige rohkem sisse toov müügimees.“ (See võib muidugi varasemate faktidega põhjendades olla hiilgav argument, ilma nendeta mitte.)

„KAS ME VÕIME VESTLUST JÄTKATA INGLISE KEELES?“

Kui töötaja peab oskama hästi inglise keelt, meeldib värbajatele töövestlusel (või juba enne seda telefonivestlusel) kandidaate sedasi testida. Mõne minutiga selgub tegelikust keeleoskusest peaaegu kõik. Kiiresti selgub ka see, kui enesekindel on kandidaat, kuidas ta reageerib ootamatutele olukordadele.
Hea vastus „Of course.“ (Muidugi.) Hakka julgesti pihta. Ära karda grammatikavigu. Kui sa räägid katkematult ja vastaspool saab aru, mida sa öelda tahad, on võit juba sinu päralt.
Halb vastus „Praegu pigem mitte, pean valmistuma.“

„MIDA TE TEETE VABAL AJAL?“

Vabaajategevus reedab kandidaadi isiksuse. Paljud avaldavad selle elulookirjelduses, kuid sellest tehakse juttu ka vestlusel. Võib juhtuda, et esitatakse küsimusi CVs kirja pandud tegevuste kohta.
Hea vastus Kirjuta CVs ja räägi vestlusel ainult tõtt. Sellest oskad sa nimelt kõige usutavamalt rääkida. Pööra aga tähelepanu sellele, et ka hobid sinu kohta midagi ütleksid. Kui sa näiteks jooksed ja samuti mängid jalgpalli, siis maini mõlemat, sest jooksmine seostub meeskonnatööle üles ehitatud ametikohal pigem enesekesksuse ja individuaalse sooritusega.
Halb vastus Mis kõlab hästi, kuid millega sul pole midagi pistmist (seinatennis ehk squash, purjetamine). On väga piinlik, kui selgub, et sa ütlesid seda ainult selleks, et näida trendikana.

„VIIMASELT KOLMELT TÖÖKOHALT LAHKUSITE MÕNE KUU MÖÖDUDES. Mis on selle põhjus?“, „Nagu ma näen, lõpetasite ülikooli seitsme aastaga. Miks see nii kaua aega võttis?“, „Mida tegite nendel kahel aastal, kui olite ettevõttest X juba ära tulnud ja polnud veel ettevõttes Y tööle hakanud?“

Vilunud usutleja märkab kohe elulookirjelduse nõrku kohti ja küsib järele. Selline nõrk koht võib olla eespool nimetatud sage töökoha vahetamine, pikale veninud õpingud, 1–2aastane auk kahe töökoha vahel, või kui tööpakkumises on mingi ootus, millele vastamine kandidaadi CVs ei kajastu.
Hea vastus Faktide seas ei tasu valeväiteid esitada. Sage töökoha vahetamine ei näe tõesti hea välja, kuid tuleb ette, et töötaja ja tööandja ootused ei kattu. Pikale veninud õpingute põhjus võib olla aktiivne osavõtt ülikoolielust, töölkäimine õppimise kõrvalt, välisstipendium. Kahe töökoha vahelise pausi taga on arusaadavaid põhjuseid (puhkamine, õppimine, laste kasvatamine, kuid ka tööotsimine või oma tee otsimine pole häbiasi).
Halb vastus Kõik suured valed.

„KUHU TAHAKSITE JÕUDA 3–5 AASTA PÄRAST?“

See küsimus käib pikemate karjääriplaanide kohta. See esitatakse enamasti sellistel kohtadel, kuhu tahetakse värvata ambitsioonikaid inimesi.
Hea vastus Ettevaatus ei tee paha. Väiksemas ettevõttes, kus juhtivate kohtade arv on piiratud, ei ole soovitatav juhitasandit mainida. Mõjuv vastus võib olla, et „mind huvitab erialane areng, keeleoskuse arendamine, inspireeriv keskkond ja õppimine juhtidelt. See, kuhu ma tahaksin jõuda, oleneb ka sellest, mis võimalused mulle teie ettevõttes avanevad“.
Halb vastus „Mõne kuuga juhtivale kohale“, „Ma ei mõtle ühel töökohal 3–5 aastat ette“.

„KAS TEIL ON KÜSIMUSI?“

See küsimus kõlab sageli töövestluse viimases osas. Kui sa varem ei esitanud küsimusi millegi kohta, siis nüüd tasub midagi küsida.
Hea vastus Kõne alla võivad tulla töötingimused (kui suures meeskonnas hakkab uus inimene tööle, milliseid koolitus- ja karjäärivõimalusi pakutakse – rahvusvahelise ettevõttekorral välismaal –, millised on ettevõtte poolsed lisatoetused), võib küsida strateegiliste eesmärkide ja võimalike investeerimis- ja laienemisplaanide kohta. Kui oled saanud vastused kõigile töö ja ettevõttega seotud küsimustele, tasub huvi tunda ka selle vastu, millal võib oodata tulemust, kuidas see teada antakse, mis on valiku järgmine samm. Viimane on oluline seepärast, et oleks punkt, millest pärast töövestlust juhinduda. Kui näiteks lubatakse vastata kahe nädala jooksul, kuid vastust ei tule, võid neile rahuliku südamega helistada.
Halb vastus See, kui sa intervjuul ühtegi küsimust ei esitanud ja ka personalitöötaja oli napisõnaline, on negatiivne märk.


Artikli koostas ZOLTÁN KARÁCSONY, tööturuspetsialist

Artiklit aitasid toimetada Eesti Töötukassa karjäärispetsialistid.