16. KUIDAS TOIMIB EUROPASSI CV?

Mis on see, mida karjääri alustaja tahaks näidata enda kohta tabavalt, lühidalt, kuid eelkõige kokkuvõtlikult? Oluline on elulookirjelduse kirjutamisel sõna otseses mõttes oluline: küsimus on aga selles, mida (loodetavasti) paljude heade tulemuste ja kogemuste hulgast oma esimeses elulookirjelduses välja tuua. Europass aitab vastata eespool nimetatud kriteeriumidele ning on pealegi eatu: selle koostaja võib olla elulookirjelduste vallas kogenematu noor või tööturule naasev töötaja – igaüks saab sellest suurt abi.

Tänu EL-ile on võimalik töötada juba igas liikmesriigis. See tähendab ühtlasi seda, et peale ametlike dokumentide ei tee paha enne teele asumist kaasa võtta ka elulookirjeldus. Nii on võimalik välismaal enesekindlalt näidata, mida sa teha oskad. Häda on ainult selles, et eri riikides eelistatakse sageli erineva vormi ja sisuga elulookirjeldusi. Täiesti erinevad võivad olla näiteks Ungari ja Briti tööandja ootused, millega kahekümnendates eluaastates noor ei pruugi veel kursis olla. Selliste erinevuste kõrvaldamiseks sobib ELi 2005. aastal kasutusele võetud Europassi portfoolio.

KUI OLED JUBA ÕIGEL TEEL …

Kui raskustega heitlev tööotsija leiab Europassi, pole tal enam vaja pead vaevata sellega, mida elulookirjeldusse lisada. Europass toimib karkudena, sest autor saab ennast iseloomustada etteantud kriteeriumide põhjal. Nii ei ole väline vorm ja kriteeriumide loomine enam vaeva nõudev ülesanne, vaid võib asuda kohe sisu kallale.

Esimene raskus, millega paljud kokku puutuvad, on kompaktse ja sisuka stiili leidmine. Algaja CV kirjutaja tahaks tavaliselt üles loetleda kõik oma saavutused alates põhikoolist, kuid seda pole sageli üldse vaja. Peale selle võime kippuda kasutama lohisevaid lauseid ja keerulisi konstruktsioone. Europass aitab sisu valida ja sõnastada üksikute CV osadega seotud näidistekstide abil. Täitmisliides teatab näiteks, milliseid oskussõnu tasub oma oskusi või töökogemusi loetledes kasutada ja kontrollib isegi õigekirja, nii et ka ebakindlatel sõnaseadjatel pole vaja muretseda. CV-redaktor rikastab ka sinu kirjutamisoskust ja oskussõnavara, nii et järgmiste elulookirjelduste koostamine läheb sul juba ladusamalt.

Sisuga on tihedalt seotud ka elulookirjelduse pikkus. Alguses püüavad paljud meist töötada koolikirjandite harjumuspärast taktikat rakendades, kirjutades paljusõnaliselt sellest, mille saab ära öelda ka lihtsalt. Seetõttu on kasulikum järgida Europassi vormeleid; kuigi mahupiirang puudub, võimaldab kasutajaliides teksti pikkust täpsemalt jälgida kui tekstitöötlusprogramm, kus sa lood tavaliselt liigendamata teksti. On hea teada, et 1–2 leheküljest pikemat CVd ei tasu koostada, sest suure tõenäosusega ei loe tööandjad seda läbi.

Tihti esineb ka seda, et elulookirjelduse asemel luuakse pigem kaaskirja nõuetele vastav dokument. Konkreetsete faktide ja peamiste tugevuste esiletõstmise asemel peatutakse üksikasjalikult näiteks oma tulevikuplaanidel, varajasel motivatsioonil, kuigi CVs ei ole rõhuasetus sellel. Õnneks ei anna Europass nende lahtiseletamiseks ruumi (või annab ainult väga napilt).

JA LÕPPTULEMUS ...

Oma esimest Europassi CVd koostades tundsin, et mul õnnestus oma saavutused kokkuvõtlikult süstematiseerida, kuigi see ei olnud lihtne. On aga täiesti loomulik, et alles pärast mitut korda asja kallale asumist ja mõningase kogemuse omandamist saab luua lõpliku ja täiusliku vormi. Hiljem ollakse järjest paremad, sest mida rohkem töökohti on sul olnud, seda rohkem elulookirjeldusi on sul tulnud koostada.

Artikli koostas DÓRA HORVÁTH

Artiklit aitasid toimetada Eesti Töötukassa karjäärispetsialistid.