15 SUURIMAT VIGA ELULOOKIRJELDUSES

Elulookirjeldus ehk CV (ld. k. Curriculum vitae) jätab kandidaadist esmamulje. Kui see ei ärata poole minutiga otsustaja tähelepanu, maandub see juba kategooriasse „ja teised“. Millised on kõige sagedasemad vead?

1. Ühesuguse CV esitamine igale poole
Hea elulookirjelduse saladus on, et see on kirjutatud konkreetse firma ja ametikoha jaoks ning vastab töökuulutuses sõnastatud ootustele. See ei vääna fakte, vaid keskendub tööks vajalikele oskustele ja erialasele taustale. Just seetõttu tuleb töökuulutus põhjalikult läbi lugeda: vaata üle ootused ja firma profiil ning rõhuta oma tugevusi selle järgi. Üldine elulookirjeldus koosta siis, kui tahad selle laadida personalinõustamisfirma või tööportaali andmebaasi, st kui sa ei kandideeri konkreetsele ametikohale. Üks näide: kui kandideerid Saksa kapitalil põhinevasse firmasse, tuleb ühekuist suvepraktikat Saksamaal võimalikult palju rõhutada – kas või eraldi rubriigis.

2. Halvad proportsioonid rubriikide vahel
Üks raskemaid ülesandeid on leida sobivad proportsioonid: tõsta esile oluline, jätta välja ebaoluline või mainida seda möödaminnes. Tööandjat huvitavad kõige rohkem sinu haridus, senine töökogemus ja erialane edu. Just seepärast tuleb jätta rohkem ruumi viimatise ja taotletava ametikohaga seotud töökogemuse lahti seletamiseks. Kõrgharidusega tööotsija võib välja jätta põhikooli, ja ka gümnaasiumi tasub nimetada ainult siis, kui see oli mingi kallakuga (kakskeelne, majanduse või informaatika süvaõppega). Gümnaasiumi lõpetanud oskustööline võib aga välja jätta põhikooli.


NÕUANNE: kasutades Europassi CV-d on muudatusi lihtne teha. Sa saad PDF-vormingus dokumendi laadida millal tahes tagasi redigeerimiskeskkonda ja seal selle soovi kohaselt ümber kujundada.


3. Pisiasjadeks peetavate faktide mahavaikimine
Keda see huvitab, et ma kuulusin tudengipõlves üliõpilasesindusse?“ Nii mõeldes vaikitakse maha oluline fakt, mis võiks talle kasu tuua. Kui sa oled osalenud mis tahes võistlusel (üliõpilaste teadustööde konkursil või mõnel spordi- või kunstialal), anna sellest teada. Alati on kasulik esile tõsta, millistest erialastest konverentsidest ja koolitustest oled osa võtnud.

4. Väärad faktid
Kuna tööjõu värbamisel on üks tähtsamaid tegureid usaldus, ei tasu jagada valeteavet. Varem või hiljem tuleb nagunii välja, et sa ei ole kõrgkooli lõpetanud, teatud firmas töötanud või ei oska teatud keelt. Isegi hobi nimetamisega võib alt minna. Kui mainid mõnd spordiala (näiteks kepikõnd või seinatennis) ainult seepärast, et selle nimi kõlab hästi (nordic walking, squash), ja töövestlusel selgub, et vestluskaaslane tegeleb sama asjaga, võib sul olla piinlik, kui luiskamine välja tuleb.

5. Liiga palju isikuandmeid
Nimi, elukoht, telefoninumber, e-posti aadress – CV rubriigis „Isikuandmed“ nendest piisab. Kui kandideerid tööle kodust kaugele, kuid oled nõus kolima, ei tasu avaldada isegi elukohta. (Kui avaldad, siis kirjuta saatekirjas, et oled nõus kolima.) Perekonnaseis, laste arv ja vanus ei ole elulookirjelduse kohustuslikud väljad. See annab põhjust ainult diskrimineerimiseks.

6. Kole foto
Kui sul ei ole head fotot ja kuulutuses seda ei nõuta, ära sisemisest sunnist pilti lisa. Kole foto võib üldmulje ära rikkuda. Tasub raha kulutada ja lasta fotograafil teha naeratav pilt, mis jätab sinust pädeva spetsialisti mulje. Osa teenusepakkujatest on spetsialiseerunud just sellele.

7. Töökogemuse napisõnaline tutvustus
CV kõige olulisem osa on töökogemus. Varasemate töökohtade kohta pane peale ajavahemiku ja tööandja nime kirja ka kuus-seitse peamist tööülesannet. Sõnasta, kui tulemusrikas su töö oli: näiteks kui palju tulu sa firmale tõid, mitut klienti päevas teenindasid, milliseid ettevõttesiseseid tunnustusi pälvisid. Väikefirmade töötajad teevad tihti selle vea, et loetlevad 12–14 ülesannet tooraine hankimisest turustamise ja turunduse kaudu reklamatsioonide käsitlemiseni. Keskendu sellele, milles sa oled kõige parem ja mis on töökoha seisukohast kõige olulisem.

8. Nõutava palgasoovi väljajätmine
Kui tööpakkumises nõutakse palgasoovi nimetamist, tuleb seda CVs või motivatsioonikirjas teha. Tasub kirjutada netopalgavahemik loodetavast 10–20 protsenti suurema summana, et saaksid teha järeleandmisi. Kui sul aga töö täpse sisu ja näiteks töölõuna kompenseerimise kohta veel teavet pole, võib lisada, et „täpsustatav olenevalt ametikoha ja töö täpsest tundmisest“. Kui aga palgasoovi ei nõuta, ära mingil juhul seda kirjuta, sest sellega võid oma positsiooni palgaläbirääkimistel ära rikkuda.

9. Lohakas sõnastus keeleoskust kirjeldades
Oma keeleoskust võib kirjeldada mitut moodi. Peaasi, et see vastaks tegelikule oskusele, sest tööandjad selgitavad selle töövestlusel nagunii mõne minutiga välja. Europassi CV veebikeskkonnast võid leida enesehindamiseks põhjaliku kriteeriumide süsteemi. Siin saad end liigitada kolme kriteeriumi (teksti mõistmine, kõnelemine, kirjutamine) järgi kuueastmelisel skaalal A1-st (algtase) C2-ni (kõrgtase).

10. Arvutioskuse trafaretne kirjeldamine
Word, Excel, PowerPoint tavakasutaja tasemel.“ Sellist trafaretset teksti kohtab arvutioskust tutvustavas osas sageli. Tasub aga veenduda, kas sa oled Excelis (see on kõige sagedam komistuskivi) tõesti kibe käsi. Seda testitakse ülesannetega, eriti administratiivtööle kandideerijate puhul. Kui sa oled teinud nende kohta eksami või õppinud neid firmasisesel koolitusel, võid mainida ka seda.


NÕUANNE: Europassi CVs on võimalik hinnata oma digioskusi etteantud kategooriate kaupa.


11. Palju erinevaid fonte
Üle kahe fondi kasutamine samas dokumendis mõjub häirivalt. Kasuta pigem konservatiivseid kui dekoratiivseid fonte.

12. Liiga väike või liiga suur maht
Hea CV peab mahtuma minimaalselt ühele ja maksimaalselt kolmele A4 leheküljele. Üle kahe olgu ainult siis, kui palutakse põhjalikumat, pikemat erialast kirjeldust.

13. Töökoha vahetuse põhjuse kirjeldamine
Elulookirjelduses ei ole vaja seletada, miks sa tahaksid töökohta vahetada ja mis sulle eelmise töökoha juures ei meeldinud. Seepärast on hea valmistuda sellele küsimusele vastamiseks, sest töövestlusel tehakse sellest kindlasti juttu.

14. Enese iseloomustamine pelga loeteluga
Hea suhtlusoskus, stressi- ja rutiinitaluvus, enesekehtestamisoskus, täpsus, korrektsus.“ Selline isikuomaduste tutvustamine ei avalda mõju – otsustajad libisevad sellest üle. Iga omadust tasub mõne lausega kirjeldada, siis on see usutavam. Hea suhtlusoskuse juures võib mainida igapäevast isiklikku suhtlemist klientidega ja süstemaatilisi läbirääkimisi. Paljud paigutavad iseloomustuse elulookirjelduse asemel kaaskirja, kus selle esitamiseks on rohkem ruumi.

15. Grammatika- ja trükivead
Elulookirjelduse kvaliteedi võib kõvasti alla kiskuda see, kui sellesse on jäänud grammatika- ja trükivigu. See jätab mulje, et kandidaat ei ole tähelepanelik, enese suhtes nõudlik või ei ole töökoht talle kuigi oluline. Kontoritööle kandideerimisel võivad grammatikavead olla saatuslikud. Enne ärasaatmist tasub dokument hoolikalt läbi lugeda, õigekirjakorrektorit kasutada ja paluda tuttaval tekst üle vaadata.

Artikli koostas ZOLTÁN KARÁCSONY, tööturuspetsialist

Artiklit aitasid toimetada Eesti Töötukassa karjäärispetsialistid.