14. KUIDAS KOOSTADA HEA CV? KUIDAS VÄLTIDA STAMPE?

Üks eeldus edukaks kandideerimiseks on hästi koostatud CV. Tulemus ei olene ainult sellest, kuid ilma läbimõeldud CV-ta on väga keeruline löögile pääseda. CVd tuleb pidevalt uuendada, et vastata väljakuulutatud töökohtade tingimustele.


Üldine CV on hea ainult üheks asjaks, kandideerimiseks töökohale nimega „üldine“. Kui sa ei näe töökuulutuses soovitavat ametinimetust, koosta alati konkreetsetele ootustele vastav erialane visiitkaart. Jah, kandideerimisel on CV sinu visiitkaart. Kandideerija kohta saadakse teada just seda, mida ise näitame ja mille kirja paneme – mitte enamat ega vähemat. Töötaja valimisega tegelevad personalispetsialistid ei hakka juurde kujutlema, läbi nägema ega edasi unistama. Aga mida ja kuidas siis enda kohta näidata?

VORM

Paljud tööle kandideerijad arvavad, et disain tähendab paljude erinevate fontide kasutamist ning et keeruline kujundus on see, mis äratab tähelepanu ja võimaldab saada soovitud töökoha. Nii see paraku pole. Enamasti kehtib põhimõte, et vähem on rohkem. Pealegi võib vorm juhtida tähelepanu kõrvale sisult ja selle tähtsuselt. On olnud juhuseid, et heana tunduv kandidaat kukub vormiliste liialduste pärast läbi juba enne töövestlusele kutsumist. Kaunistamise tõttu on ununenud kontaktandmed, nii et mitu head kandidaati on jäänud kättesaamatuks ja võimaluse on saanud see, kelle CVs olid need olemas. Ka graafilised elemendid võivad koduses tekstitöötlusprogrammis moodustada meistriteose, kuid teises arvutis paigast liikuda.
Muidugi võib ka ise elulookirjelduse vormi luua, kuid sel juhul pööra tähelepanu, et dokument saavutaks algse eesmärgi. Tasub tähele panna, et mõnele töökohale (arvutigraafik, disainer, kujundaja jne) kandideerimisel ei ole traditsiooniline vorm parim valik, sest seal on oluline just visuaalne mõju: sinu kujundatud CVd võidakse pidada lausa proovitööks. Muudel juhtudel on parem valida klassikalisem variant.


NÕUANNE: kui sa ei ole tööotsimises kogenud, siis usalda läbiproovitud mudeleid. Siin on suurepäraseks abiks uuenenud Europassi CV vorm, mis ühelt poolt teeb sinu kirjutatud iseloomustused ülevaatlikuks, kuid aitab ka olulisi asju mitte välja jätta. Seda on sul ka tehniliselt võimalik iga kell muuta, et saaksid tööle kandideerimisel saata alati värskete andmetega CV.


SISU

Rohkem tähelepanu tasub pöörata pigem CV sisule , sest just see aitab hinnata sinu sobivust soovitud ametikohale. Sisust sõltub see, kas sind kutsutakse osalema järgmisesse vooru, näiteks intervjuule. Ükskõik, kas kasutada Europassi CV vormi või muud vormi – igal pool on võimalus valida, kas jätta mõni osa täitmata. Soovitatav on siiski enda kohta võimalikult palju teavet anda, sest ka selle andmata jätmine jääb personalispetsialistidele silma.
Alustagem fotost, mis on paljudel juhtudel elulookirjelduse oluline osa. Miks? Kui sa oled kunagi internetist ostnud korteri, auto või midagi muud, siis tead, et pildiga kuulutused köidavad rohkem tähelepanu. Korralik foto võib sinu võimalusi saada märgatud suurendada. Investeeri fotosse, mis jätab sinust professionaalse mulje ning väldi pere- või puhkusepilte. Hooletult valitud foto võib vähendada oluliselt sinu võimalusi jõuda järgmisesse vooru, nii et kaalu hoolikalt läbi, milline foto võiks sobida sinu kandideerimisdokumentidesse.

Isikuandmete lisamisel ole täpne ja kontrolli need kindlasti enne saatmist üle. Veendu, et telefoninumbris või e-posti aadressis ei ole trükiviga. Töö otsimiseks võib teha ka eraldi e-posti aadressi. Ühest küljest kardavad paljud anda privaatset aadressi rämpskirjade pärast, teisest küljest on tööotsimisega seotud kirjavahetust palju lihtsam jälgida, kui tähtsaid kirju ei pea otsima paljude muude kirjade hulgast. E-posti aadress võiks sisaldada sinu ees- ja perekonnanime või nende äratuntavat kombinatsiooni. Kindlasti väldi kandideerimisel aadressi, mis võib jätta lapsiku või ebaprofessionaalse mulje (nt kiisuke123@gmail.com vms)

Kuigi on tavapärane lisada oma vanus või sünniaeg CV-sse, siis ei ole see kohustuslik. Uurimused on näidanud, et kui need puuduvad, keskendub tööandja rohkem inimese oskustele ja kogemustele. Umbkaudne vanus tuleb välja ka erinevad muid töö- ja haridusandmeid vaadates. Kokkuvõtvalt võib öelda, et vanuse ning perekondlike andmete näitamine CV-l on sügavalt isiklik otsus ning ühelgi juhul ei tohiks tööandja oma otsust teha tuginedes selle info olemasolule või puudumisele.

Väljakuulutatud ametikoha nimetus pane kirja siis, kui tunned, et selle mainimine on oluline. Riskantne on ka see, kui saadad CVsid sarnastele ametikohale – mida iga firma nimetab erineva nimega – ega kirjuta ametinimetust täpselt nii, nagu see on konkreetses töökuulutuses. Isikupärasus võib kujuneda hoopis altminekuks.

Kui sul puudub töökogemus, siis alusta õpingutest ja kirjelda neid võimalikult üksikasjalikult, lähtudes sellest, mida ametikohal nõutakse. Kui sul on töökogemus, siis võid alusta ka sellest, sest sel juhul on praktiline kogemus olulisem kui teoreetilised teadmised. Kui sa oled õppinud või töötanud välismaal, maini seda tingimata, sest edukas toimetulek võõras keskkonnas võib sinu kohta anda palju positiivset teavet. See näitab vastupidavust, kohanemisvõimet ja multikultuurses keskkonnas hakkamasaamist.

Kui võtad CV koostamist tõsiselt, on sul ka kõik eeldused, et suudad kirja panna stampide asemel sellise sisu, mis tõesti tähelepanu äratab. Näiteks kui sa oled hobiks märkinud võrkpallimängu, saab seda seostada ka sellega, et oled tööl hea meeskonnamängija, sest see on põhjendatav. Ära mine kaasa moeväljenditega – need on juba kõvasti allpool ärritusläve. Kirjuta oma tegelikest oskustest – sellistest, mida sa oskad tööotsimise praegusel tasemel ka põhjendada.
Sinu elulookirjeldus peaks olema töökuulutusega vastavuses nii palju kui võimalik. Lase oma A4 formaadis visiitkaart võimaluse korral ka asjatundjatel üle vaadata- näiteks saavad sind kandideerimisdokumentide koostamisel aidata Eesti Töötukassa karjäärispetsialistid. Täpsema info ja kontaktandmed leiad Eesti Töötukassa veebilehelt.

Artikli koostas GÁBOR FILÁJ, Umbrella Consulting Kft. tegevjuht, diplomeeritud business coach ja karjäärinõustaja


NÕUANNE: keeleoskuse kirjeldamiseks on parim Europassi keelepass. Selle alusel saab keeleoskuse jagada kirjutamiseks, kõnelemiseks, teksti mõistmiseks jne. Ka see on väljendatav eespool nimetatud Europassi CV vormis.


Artiklit aitasid toimetada Eesti Töötukassa karjäärispetsialistid.