13. KUIDAS NÄEVAD Y-PÕLVKONNA TÖÖTAJAID PERSONALIJUHID JA KUIDAS NAD ISE?

 „Suhtumine I Can Do It on sellele põlvkonnale iseloomulik, segatud positiivsuse ja optimismiga, millega nad võivad nähtavasti maailma muuta. Suur osa nendest soovib väljakutseid, vastavaid töötingimusi ja juhitavat karjääri.“
Csaba Szende, Head of International HR Services, Vodafone SSC Hungary

See tsitaat on sissejuhatuseks valitud, sest see võtab ühe tabava lausega peaaegu täielikult kokku Y-põlvkonnale iseloomulikud omadused, ja teeb seda kõike ühe Y-põlvkonda kuuluva personalispetsialisti sõnadega.

Personalispetsialistid on selle põlvkonna tugevusena esile tõstnud keeleoskuse (tavaliselt mitu võõrkeelt) ja enesekindluse. Samuti töötamisel üles näidatud dünaamilisuse, sihikindluse, tõhusa, mitmekülgse, innovaatilise suhtumise ja sellega seotud orienteerituse tulemusele.
Teisele kaalukausile lisati aga sellised omadussõnad nagu „trügija“, „ebaviisakas“, „ebalojaalne“, „kannatamatu“, „vähese tundetarkusega“.

Need teadmised võivad noorele tööotsijale olla olulised, kuna nii on tal võimalik valmistuda töövestluse jaoks ja arvestada personalitöötajate üldiste hoiakutega Y-põlvkonna töötajate suhtes.


NÕUANNE: seda suhtumist tasub töövestlusteks valmistudes arvesse võtta ja ka CVs pöörata tähelepanu sellele, et tugevused oleks esile tõstetud – nende väljatoomiseks sobib suurepäraselt Europassi CV. Teisest küljest tasub järele mõelda, kui omased on negatiivsel poolel nimetatud omadused sulle ja milliseid vastupidiseid näiteid saab oma kogemustest tuua.


Y-põlvkonda kuulujate jaoks on töökohal kõige olulisem end hästi tunda, samuti vajavad nad töötamisel otsustusvabadust. On oluline, et nad saaksid teha piisavalt väljakutseid pakkuvat tööd, neile on iseloomulik head arvutikasutusoskused. Neil on tugev soov vastata ootustele ja nad vajavad regulaarset –tagasisidet.

Y-põlvkonna juhid:
Rahvusvahelistes firmades suhtutakse Y-põlvkonna juhtidesse positiivsemalt, samuti võib märgata, et mida suurem on firma, seda rohkem see toetab Y-juhte.
Noortele juhtidele on oluline pidev areng ja selle võimalikkus, samuti väljakutseid pakkuv töökeskkond. Nende poolehoidu saab võita vaheldusrikaste tööülesannetega, rõhudes nende dünaamilisusele ja kiirusele.

Nende tugevused personalispetsialistide arvates:
Nad on edule orienteeritud, tulvil uusi ideid, alalises valmisolekuseisundis ja ka multitasking ei ole neile probleem. Nad täidavad oma ülesandeid kiiresti ja dünaamiliselt, nende koormustaluvus on suur ja ka soov riske võtta on kõrgem. Nad on maailmale avatud ja toetavad suuremaid ootusi töökohale.

Arendamist vajavad valdkonnad:
Nad armastavad ja ka oskavad teha meeskonnatööd, kuid asetavad enamasti ennast ja oma huvisid meeskonna huvidest kõrgemale. Samuti tasub neil rohkem energiat pühendada tagasisidele (andmine, küsimine, saamine). Teised panevad tähele liigset enese tõestamise soovi, eriti kui see kaasneb väiksema tundetarkusega. Personalispetsialistide hulgas kiputakse noortest rääkides esile tõstma väiksemat vastutustunnet ja tulevikupildi puudumist.

Areneda? Y-ah!
y-põlvkonna jaoks on esikohal enesekindluse arendamine, mis on põnev seetõttu, et personalispetsialistid tõstavad ühe tugevusena esile just nimelt Y-põlvkonna enesekindluse. Selles ei ole vastuolu, vaid näitab, et nn riskialdis suhtumine, riski võtmine paistab teistele enesekindlusena. Teine valdkond, kus selle põlvkonna liikmed võiksid end arendada, on stressiga toimetulek. See ei ole üllatav, sest ühe värske uuringu järgi on Y-põlvkond kõige rohkem stressi all kannatav vanuserühm. Nimetatakse ka juhipädevuste arendamist, samuti konfliktide lahendamise ja enesekehtestamise temaatikat ning enesetundmist.

Tänapäeval võib see, kes soovib ennast arendada, valida juba paljude võimaluste hulgast. Värvikalt paletilt valiksid noored harjumuspäraste lahenduste asemel meelsamini personaalsed, mille praktiline kasu ja kinnistumine on samuti suur. Selle kõrval eelistatakse tõesti õppimist kogenumatelt kolleegidelt, mentorlust (kui võidakse ise endale mentor valida).

Artikli koostas ANDREA LERF, Coaching Team


NÕUANNE: Analüüsi iseennast, mõeldes punktidele, mis personalispetsialistide meelest arendamist vajavad. Kui sul on selliseid omadusi, mis on pigem tugevused, ole nende üle uhke! Töövestlustel tasub need jutuks võtta. Kui tunned, et soovid täpsemalt arutada enda eeliseid või arengukohti selleks, et edukamalt kandideerida, siis võta ühendust Eesti Töötukassa karjäärinõustajatega või külasta veebilehte www.minukarjäär.ee. 


Artiklit aitasid toimetada Eesti Töötukassa karjäärispetsialistid.