12. KUST OTSIDA PRAKTIKAKOHTA?

Eduka tööelu alustamisel on väga olulised varasemad kogemused. Teadlikud karjääriplaneerijad ei valmistu ülikooli- või kõrgkooliaastate jooksul ainult eksamiteks, vaid proovivad ka tööelu. Seda saab teha näiteks praktikal. Kuidas leida hea praktikakoht?

1. Praktikat ei maksa läbida kiirustades
Erinevatel erialadel ja õppevormides on praktika osakaal erinev. Tavaliselt jõuab järg praktika kätte viimasel semestril ja see kestab mõne nädala. Paarist nädalast võib aga jääda väheseks, kui soovid selles valdkonnas edaspidi konkurentsivõimeline olla. Mida rohkem aega saad pühendada praktikale või töötamisele oma valitud erialal, seda rohkem oskusi ja kogemusi saad. Seeläbi oled ka edaspidi atraktiivsem kandidaat valdkonna tööandjatele. Ka tasub praktikakohta hakata otsima võimalikult varakult- siis on valikuvõimalust rohkem ja saad oma praktika läbimise pikema aja peale hajutada.

2. Vali usaldusväärneettevõte
Väga palju oleneb ettevõtte valikust. Püüa pääseda tuntud, hea nimega ja sinu tulevasel erialal tunnustatud tööandja juurde. Ülikoolidel ja kõrgkoolidel on sidemeid ettevõtetega, kuhu nad saadavad oma tudengeid praktikale. Vaata läbi nende ettevõtete nimekiri. Kui nende hulgas on häid ettevõtteid, siis ära venita, sest parimad kohad täituvad kiiresti. Kui nende hulgas ahvatlevaid ei leidu, siis otsi omal käel. Uuri netist, koosta nimekiri, helista. Seejärel koosta CV ja saada see ära koos kaaskirjaga – seejuures on sulle abiks Europassi dokumendid. Kaaskirjas selgita, millist kogemust soovid praktikast saada ning milliseid oskuseid arendada ning miks soovid oma praktika just selles ettevõttes läbida.

3. Kandideeri praktikandiprogrammi (trainee programme)
Kes kujutab oma tulevikku ette rahvusvahelises suurettevõttes, hoidku silmad lahti juba ülikooli ajal. Praktikandiprogramm (trainee programme) - see on maagiline väljend sellise personalistrateegia kohta, millega suurettevõtted napsavad kõige andekamad lõpetajad endale juba enne diplomi saamist või vahetult peale seda ja kasvatavad neist 1–2aastase programmi raames oma ettevõttele võtmetöötajaid. Kes programmi sisse saab, võib heita pilgu mitmesse firma osakonda, tema tööd jälgib tähelepanelikult tippjuhtkond, programmi lõppedes aga võidakse teha juba püsiv tööpakkumine. Sisse saada pole aga lihtne. Mitmesaja kandidaadi seas tuleb võidelda tosinkonna koha eest. Programmid muudab kütkestavaks see, et vastuvõetute ees avaneb suurettevõtte uks ja pikas perspektiivis ootavad ees mitmed võimalused ettevõttes oma koht leida. Trainee’d saavad pooleteise aasta jooksul rotatsioonisüsteemis ülevaate firma kõige erinevamatest osakondadest (näiteks rahandus, logistika, turustus, turundus), igaühele määratakse mentor, nad puutuvad kokku firma juhtkonnaga, osalevad pidevalt eriala- ja keelekoolitustel ja neil tuleb täita mitmeid põnevaid ülesandeid ja väljakutseid, milles oma väärtust tõestada. Programmi edukalt läbides saavad aga parimad ettevõtte mõnes osakonnas konkreetse tööpakkumise.

4. Tee praktika Erasmusega
Praktikat ei pea läbima ainult Eestis – programmi Erasmus+ abiga võid seda teha ka välismaal. See seiklus tasub ette võtta ka seepärast, et tööotsimis- ja keeleoskust arendab juba praktikakoha otsimine, CV ja kaaskiri tuleb kirjutada ning töövestlusel ja hiljem välismaal uute töökaaslaste hulgas peab hakkama saama võõrkeeles. Eestisse tagasi tulles võib pärast diplomi saamist tugineda sellele kogemusele. Töö välismaal näitab tööandjale, et kandidaadil on kindel keeleoskus, ta on suutnud kohaneda teise kultuuriruumi ja tiimiga, reageerib kiiresti ning suudab iseseisvalt töötada. Lisaks muidugi ka erialased tööoskused. Sihikule tasub võtta selline välismaa firma, millel on tütarettevõte ka Eestis, sest siis on pärast kojutulekut ja diplomi saamist lihtsam ettevõtte sees töökohta saada.Erasmus+ praktikakorralduse kohta saad täpsemalt lugeda siit.


NÕUANNE: Europassi õpirändetunnistuse abil on lihtne potentsiaalsele tööandjale välispraktika käigus omandatud oskusi näidata.


5. Eelista erialaseid kogemusi rahale
Praktika esmajärguline eesmärk on kogemuste hankimine omas valdkonnas, mitte raha teenimine. Tööandjal pole ka kohustust praktikandile töötasu maksta, kuna tegemist on pigem õppeprotsessiga kui töötamisega. Samas, mõned tööandjad võivad ka praktika eest maksta või eraldada stipendiumi. On muidugi elusituatsioone, kui üliõpilane ei saa endale tasuta töötamist lubada, aga siis tuleb leida endale sobiv lahendus. Näiteks kombineerida praktikat ja palgatööd või leida praktikaettevõte, kes on valmis töötasu maksma.

6. Ole avatud ja õpihimuline
Praktikaaeg on omamoodi katseaeg - parimatele pakutakse paljudel juhtudel võimalust ettevõttes tööd jätkata. Šanss sõelale jääda on sellel, kelles juhtkond näeb töökust ja soovi õppida ning kes inimesena sobitub meeskonda. Ole uudishimulik, avatud, julgeb küsida ja ära nurise ka lihtsamate tööülesannete üle. Esimeste töökatsetustena pakutakse tudengitele sageli just administratiivsemat laadi ülesandeid, enne kui päris sisuliste projektide juurde lubatakse. See on sinu võimalus ennast tõestada. Näita ka ise üles aktiivsust ja kui märkad mõnda ülesannet, mis vajab tegemist, siis paku ennast seda tegema. Ole kõigi kolleegidega sõbralik, abivalmis ja toetav. Õpihimulisele avatud suhtlemisega inimesele võidakse pakkuda töökohta ka siis, kui tal veel oskuste-teadmiste omandamine pooleli on.

7. Küsi soovituskirja
Kui praktika lõppedes ei pakutagi töölepingut, kuid sinu juht jäi sinu tööpanusega rahule, siis küsi temalt tingimata soovituskirja, mille võid seejärel lisada oma Euroopa oskuste mappi.
Küsi ka praktilisi nõuandeid, milliseid oskuseid endas veel arendada, kuidas valdkonnas edaspidi tööd leida või kas ta tunneb kedagi, kes oskaks selles osas aidata. Anna kindlasti ka julgelt märku, kui näed ennast tulevikus just selles ettevõttes töötamas. Võibolla vabaneb mõni koht juba mõne kuu pärast ja siis oled sa tööandjal meeles.

Artikli koostas ZOLTÁN KARÁCSONY, tööturuspetsialist

Artiklit aitasid toimetada Eesti Töötukassa karjäärispetsialistid.